Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

Komendant nie ma z kim pracować!

Na stronie urzędu miejskiego w Łęczycy pojawiło się ogłoszenie o naborze na stanowisko aplikanta straży miejskiej. Do obsadzenia są dwa etaty.

Kadrowe problemy niedużej jednostki straży miejskiej w Łęczycy nie są niczym nowym. Kiedy na początku ubiegłego roku zwiększono zatrudnienie z trzech do pięciu osób wydawać by się mogło, że problem zatrudnienia został zażegnany. Okazało się jednak, że funkcjonariuszy znów jest za mało.

– Burmistrz Paweł Kulesza wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu i zatrudnienie dwóch nowych strażników. Obecnie jest nas za mało. Z pięcioosobowego zespołu, w tym momencie pracuję tylko ja i jedna funkcjonariuszka. Dwoje strażników jest na zwolnieniach lekarskich, jeden funkcjonariusz ma urlop. Sezon wakacyjny dodatkowo utrudnia pracę, bo każdy chce z urlopu skorzystać. Musimy między sobą uzgadniać terminy, żeby nie okazało się, że w jednostce nie będzie nikogo – przyznaje Tomasz Olczyk, komendant straży miejskiej. – Obowiązków jest dużo, dlatego poprosiłem o zgodę na zatrudnienie dodatkowych strażników.

Szef straży miejskiej zapewnia, że mimo kadrowych problemów jednostka wypełnia wszystkie swoje ustawowe obowiązki, jednak zdarza się, że niektóre interwencje podejmowane są z nieznacznym opóźnieniem.

Jakie są kryteria trzeba spełnić, żeby starać się o przyjęcie do straży miejskiej w Łęczycy?

Niezbędne wymagania od kandydatów: wykształcenie co najmniej średnie, posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończone 21 lat, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym, posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

Dodatkowe wymagania od kandydatów: dobra znajomość ustaw: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o strażach gminnych, Kodeksu wykroczeń, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, znajomość obsługi komputera (MS Office), bardzo dobra znajomość topografii miasta Łęczyca, mile widziane prawo jazdy kat. „B”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać, w zamkniętych kopertach, do skrzynki podawczej znajdującej się przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Łęczycy w terminie do dnia 13.08.2020r. do godziny 15.45, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej” lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy (decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu). Wybrani przez komisję konkursową kandydaci przejdą miesięczne szkolenie, później czeka ich praktyka w miejscowej jednostce, po czym przystąpią do egzaminu. Zdany pozytywnie daje uprawnienia do pracy w straży miejskiej.