Reporter

reporter-ntr.pl

Ads

termy uniejów
Poddębice Powiat poddębicki Temat główny Warto przeczytać

Jak się tu żyje? – oceniali mieszkańcy powiatu

Poznaliśmy wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez powiat poddębicki w ramach opracowywania „Strategii rozwoju na lata 2021 – 2027”. Czy mieszkańcy są zadowoleni z poziomu jakości życia? Co krytykowali i na co głównie zwracali uwagę?

Powiat poddębicki przystąpił do opracowania strategii i związku z tym zwrócono się do społeczności lokalnej o wyrażenie swojej opinii i wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Celem było zbadanie poziomu jakości życia w powiecie.

Społeczność powiatu dodatnio oceniła takie aspekty jak: walory krajobrazowe, dostępność placówek edukacyjnych, dostępność obiektów handlowych i usługowych, stan zabytków
i obiektów kultury czy bazy gastronomicznej i hotelowej. Jednocześnie jako obszary deficytowe, wymagające działania, wskazano rozwój infrastruktury drogowej, transportu publicznego, dostępu do łączy internetowych czy sieci kanalizacyjnej i gazowej.

Głównym problemem społecznym wskazywanym przez respondentów był brak oferty dla młodych mieszkańców oraz konieczność szerszego promowania walorów przyrodniczych
i historycznych regionu. Respondenci wskazywali na potrzebę szerszej integracji
z mieszkańcami i wsparcia dla nich. Społeczność powiatu oczekuje szerszych konsultacji społecznych, wsparcia w rozwoju i intensyfikacji pomocy dla grup wykluczonych (bezrobotnych, niepełnosprawnych).

– W ogólnym podsumowaniu 1/3 badanych była zadowolona z warunków życia
i funkcjonowania w powiecie. Porównywalna liczba oceniła te warunki neutralnie. Niecałe 38% mieszkańców wskazało niezadowolenie i konieczność intensyfikacji działań rozwojowych – informuje Łukasz Drewniak, naczelnik wydziału pozyskiwania funduszy zewnętrznych, inwestycji, zamówień publicznych i promocji powiatu.