Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Uniejów

Czyste powietrze Uniejowa

W ubiegłym roku, w maju, w Uniejowie stanęła stacja meteorologiczna w celu badania klimatu uzdrowiska termalnego i prezentacji bieżących warunków pogodowych w Internecie. Analiza rocznych danych jednoznacznie pokazuje, że w Uniejowie oddychamy czystym powietrzem.

Stacja pomiarowa posiada czujniki kierunku i prędkości wiatru, czujnik temperatury i wilgotności powietrza, czujnik natężenia promieniowania słonecznego, deszczomierz i barometr (prezentacja danych z aktualnego pomiaru – średniej z ostatnich 10-ciu minut, pojawia się w wygodnej do wyświetlenia formie na smartfonie „widgetu” po kliknięciu w baner na stronie uniejow.pl).

Dodatkowo zainstalowano również pyłomierz, celem monitoringu pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Pomiary rozpoczęto od maja 2020 r.

Pył zawieszony jest podstawowym parametrem określającym jakość powietrza. Jest mieszaniną cząsteczek stałych i kropelek cieczy dlatego często mówi się o tzw. aerozolu, który utrzymuje się lub inaczej – „jest zawieszony” w powietrzu.
Są to drobiny o różnych wielkościach. Dla tzw. pyłu PM10 są to drobiny o wielkości poniżej 10μm (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), analogicznie dla pyłu PM2,5 poniżej 2,5 μm. Pył zawieszony zawiera w swym składzie m.in. metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – w tym szczególnie niebezpieczny benzo(a)piren, zatem znajomość stężenia pyłu w powietrzu daje informację o jakości powietrza którym oddychamy. Toksyczny wpływ tych zanieczyszczeń na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012r. dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10 to średniodobowe stężenie 50μg/m³. Dopuszcza się 35 dni w roku, gdzie poziom ten może być przekroczony.

Raport powstały w oparciu o roczne dane z okresu maj 2020-maj 2021 wskazuje, że w Uniejowie takich dni było zaledwie cztery. Szczegółowa analiza wykazała, że dopuszczalny poziom został przekroczony w sezonie grzewczym, gdy odnotowano najniższe tej zimy temperatury przekraczające -20 stopni. Z tego względu wynik nie zaskakuje, gdyż głównymi źródłami pyłu zawieszonego są przede wszystkim indywidualne systemy grzewcze w domach oraz układy wydechowe pojazdów.

Uniejów z racji swego statutu uzdrowiska od lat konsekwentnie prowadzi politykę ukierunkowaną na poprawę jakości powietrza. Polepszenie jego parametrów i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery to jeden priorytetów władz. Nic dziwnego, bo jakość powietrza przekłada się na zdrowie oraz komfort życia mieszkańców.

– Cieszymy się, że wprowadzane powoli zmiany przynoszą zamierzony efekt. To jednak nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie samych mieszkańców, którzy m.in. wymieniają systemy grzewcze na ekologiczne, opalane ekogroszkiem piece – mówi burmistrz Józef Kaczmarek.

Dane pokazują, że średnie stężenie pyłu w omawianym okresie wyniosło 16 μg/m³ dla pyłu PM10 oraz 13 μg/m³ dla pyłu PM2,5. To bardzo dobry poziom i dobra wiadomość dla mieszkańców, że mają możliwość żyć w czystym, zdrowym środowisku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.