Reporter

reporter-ntr.pl

termy uniejów
Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Co z bazą sportową w Ozorkowie?

W tym roku zostanie wyremontowana sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Średniej 30. Koszt modernizacji to 147 tys. zł, z czego 70 tys. zł miasto pozyskało jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, pozostałe środki zostaną zabezpieczone w budżecie miasta.

– Gruntowny remont przeprowadzimy jeszcze w tym roku – mówi burmistrz Jacek Socha. – Modernizacja sali gimnastycznej i szatni, a szczególnie wykonanie wentylacji, poprawi warunki, w jakich odbywają się zajęcia wychowania fizycznego.

W ramach inwestycji zaplanowano m. in.: remont podłogi sali gimnastycznej, naprawę tynków i malowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi: do sali gimnastycznej oraz do szatni i pomieszczeń pomocniczych, wykonanie izolacji fundamentów ścian zewnętrznych, wentylacji sali gimnastycznej, malowanie stalowej konstrukcji dźwigarów dachu, wymianę oświetlenia na energooszczędne, malowanie pomieszczeń szatni dla dzieci oraz korytarza łączącego szatnie z salą gimnastyczną, a ponadto: zakup i montaż 2 dużych oraz 4 mniejszych koszy do piłki koszowej, zakup i montaż 10 drabinek zamontowanych na stałe w ścianie.

Ostatni remont sali gimnastycznej przeprowadzono 9 lat temu, uzupełniono wtedy ubytki w tynku i pomalowano całe pomieszczenie. Prace były sfinansowane z budżetu miasta.

Rozwój i modernizacja bazy sportowej w mieście to jeden z priorytetów burmistrza Jacka Sochy.

– Dzięki pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, m.in. z funduszy rządowych i unijnych, sukcesywnie od kilku lat budujemy nowe boiska, modernizujemy sale gimnastyczne w szkołach, a także halę sportową i pływalnię, tworzymy siłownie plenerowe i place zabaw – mówi burmistrz Jacek Socha. – Na ten cel wydaliśmy od 2012 r. ponad 6 mln zł.

Jednym z ważniejszych programów, realizowanych w Ozorkowie od kilku lat, jest budowa boisk wielofunkcyjnych i do gry w piłkę nożną przy każdej z trzech miejskich szkół.

Program ruszył w 2012 r., gdy wybudowano boisko do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 2 (wtedy Gimnazjum nr 1). W kolejnym roku takie boisko, o nawierzchni ze sztuczną trawą i z drenażem pod płytą, powstało przy Szkole Podstawowej nr 4, a w 2014 r. przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Cegielnianej. Boiska, sfinansowane z tzw. kapslowego, są wyposażone w piłkochwyty, monitoring i oświetlenie, w godzinach popołudniowych i w dni wolne od nauki mogą z nich korzystać wszyscy chętni, nie tylko uczniowie.

W latach 2015 – 2014 przy Szkole Podstawowej nr 4 zbudowano boisko wielofunkcyjne, czyli do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenisa ziemnego, z nową nawierzchnią, tartanową bieżnią, skocznią do skoków w dal. Wykonano prace budowlane związane z umocnieniem podbudowy i montażem system drenażu pod płytą, poza tym zamontowano nowe elementy, tj. m.in. słupki do zawieszania siatki do gry w siatkówkę i tenisa, kosze do koszykówki, bramki do gry w piłkę, piłkochwyty, ławki wokół płyty, kosze na śmieci itp. Koszt wyniósł ponad 940 tys. zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – ponad 395 tys. zł. Podobne wielofunkcyjne boisko powstało w 2017 r. przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Cegielnianej. Jego koszt wyniósł 1 mln 69 tys. zł, a dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 470 tys. zł. W planach jest budowa boiska tego typu przy Szkole Podstawowej nr 2.

Poza budową boisk przyszkolnych, miasto modernizowało też sale gimnastyczne. Kompleksowego remontu doczekała się sala w SP2, modernizację przeprowadzono też w SP5, gdzie w 2015 r. za 130 tys. zł naprawiono i ocieplono dach i ściany, położono nowe tynki i pomalowano salę, łącznik i pomieszczenie nauczycieli wychowania fizycznego.

Od 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 korzystają z wyremontowanej sali gimnastycznej. Prace objęły montaż nowoczesnej wykładziny sportowej, naprawę tynków i malowanie ścian i sufitów, a także wymianę drzwi wejściowych. Poprawiono także warunki ćwiczących w sali uczniów poprzez instalację systemu wentylacji. Podczas remontu wymieniono grzejniki oraz przebudowano instalację elektryczną. Kosz modernizacji wyniósł blisko 500 tys. zł, z czego 90 tys. stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

W ostatnich latach dwukrotnie prowadzono modernizację hali sportowej; w 2014 r. stary parkiet wymieniono na nowoczesną, sportową nawierzchnię, poza tym zdemontowano ze ścian starą boazerię, położono nowe tynki i pomalowano całość. Koszt to 400 tys. zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniósł 200 tys. zł., natomiast w 2019 r. przeprowadzono termomodernizację budynku hali. Zmodernizowano system ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wymieniono konstrukcję dachu wraz z montażem izolacji termicznej, docieplono ściany, wprowadzono system wentylacji z rekuperacją, zmodernizowano instalację elektryczną, zamontowano fotowoltaikę.

W 2020 r. i w 2021 r. przeprowadzono termomodernizację pływalni „Wodnik”; wymieniono okna i świetlik dachowy oraz zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku szkolnego sąsiadującego z budynkiem pływalni. Hala sportowa i basen były modernizowane w ramach kilkuletniego programu „Kompleksowej modernizacji budynków użyteczności publicznej z zakresu infrastruktury sportowej”, na który miasto pozyskało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 1 mln 425 tys. zł. Koszt inwestycji to ponad 2 mln 150 tys. zł.

W ostatnich latach w mieście powstało także kilka placów zabaw i siłowni plenerowych, sfinansowanych z budżetu miasta: w Parku Miejskim, na skwerze u zbiegu Zgierskiej i Sienkiewicza, przy Szkole Podstawowej nr 2, przy Szkole Podstawowej nr 5, na skwerze przy ul. Łęczyckiej

Burmistrz Jacek Socha nie zapomina też o boisku piłkarskim z prawdziwego zdarzenia.

– Planowałem przeprowadzić gruntowną modernizację naszego miejskiego stadionu, czyli boiska przy ul. Łęczyckiej 1. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie na ten cel i w 2018 r. pozyskaliśmy z budżetu państwa 1 mln 200 tys. zł, drugie tyle mieliśmy wydatkować z budżetu miasta – mówi burmistrz Jacek Socha. – okazało się jednak, że 2 mln 400 tys. zł to niewystarczająca kwota konieczna do przebudowy tego boiska.

Warunki geotechniczne powodują, że należałoby wydatkować znacznie więcej środków, by na tym podmokłym, przylegającym do rzeki terenie, zbudować boisko z odpowiednim systemem drenażu i murawą.

– Spotkałem się z doświadczonym projektantem tego typu obiektów i odradził budowę boiska w tym miejscu, ponieważ nawet przeprowadzenie wszystkich kosztownych prac związanych z przygotowaniem podłoża nie gwarantuje, że obiekt będzie spełniać swoją funkcję i nie będzie podmokłe po ulewnych deszczach – dodaje burmistrz Jacek Socha. – Dlatego należy bardzo rozważnie traktować to przedsięwzięcie, angażujące tak duże środki, zwłaszcza, że potrzeb w mieście jest sporo. Co roku remontujemy kolejne ulice, zrewitalizowaliśmy park, odnawiamy budynki, zarówno użyteczności publicznej, jak i mieszkaniowe. Uznałem, że wydatkowanie ponad 3 mln zł na przebudowę boiska w tym miejscu, przy braku gwarancji sprawnie działającego systemu odwadniania, nie jest uzasadnione. Jednocześnie zapewniam, że nie rezygnuję z planów budowy tego rodzaju obiektu w naszym mieście, rozważam wykorzystanie do tego celu terenu w Lasku Miejskim.

Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie tej inwestycji; poza budową boiska konieczna będzie też instalacja systemu monitoringu miejskiego, co pozwoli zabezpieczyć nowy obiekt przed zniszczeniem.

SONY DSC