Reporter

reporter-ntr.pl

Ads

termy uniejów
Powiat łęczycki Temat główny Warto przeczytać Łęczyca

Burmistrz zachęca do udziału w Budżecie Obywatelskim: „To definicja demokracji”

1 czerwca rozpoczął się nabór projektów, jakie mogą składać mieszkańcy Łęczycy w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. O tym, jaka jest idea Budżetu Obywatelskiego, czy warto składać projekty i dlaczego zyskają na tym mieszkańcy mówi Paweł Kulesza, burmistrz Łęczycy.

W celu przybliżenia i wyjaśnienia tematu osobom niezainteresowanym – czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski jest przedsięwzięciem, które polega na wydzieleniu osobnej kwoty z budżetu samorządu, w tym przypadku miasta Łęczyca, na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. Na ten rok wydzielona została kwota w wysokości 100 tys. zł, z tym, że muszę zaznaczyć, że w tym roku będziemy przeprowadzali cały proces zgłaszania projektów. Na przełomie września i października zaplanowane jest przeprowadzenie głosowania, w którym to mieszkańcy wybiorą najlepsze projekty. Ich realizacja nastąpi w przyszłym roku.

Nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym z 2018 roku narzuciła chyba taki obowiązek samorządom?

Nie do końca, ponieważ nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym narzuciła obowiązek miastom na prawach powiatu. Łęczyca do nich nie należy, my nie mamy takiego obowiązku, dlatego cieszę się, że pomysł ten znalazł aprobatę Rady Miejskiej i dzięki stosownej uchwale w tym roku z dumą możemy ogłosić start, pierwszej w historii tego samorządu, edycji Budżetu Obywatelskiego.

Czyli to mieszkańcy wskazują co może zostać zrealizowane w naszym mieście? W jaki sposób?

Od 1 czerwca do 23 lipca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje bezpośrednio, wrzucając je do urny ustawionej na parterze Urzędu Miejskiego, elektronicznie na adres kancelaria@leczyca.info.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego.

Propozycje mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy, ale także mogą to być osoby niepełnoletnie. W drugim przypadku potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Mogą to być także stowarzyszenia. Każda zgłaszana propozycja musi zawierać podpisy poparcia minimum 10 innych mieszkańców.

Muszę zaznaczyć, że każdy projekt musi również spełniać wymogi prawne, formalne i techniczne określone w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy. Pomóc mogą w tej w sprawie kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego.

Wszystkie niezbędne druki, na których trzeba zgłaszać swoje propozycje, można pobrać w Urzędzie Miejskim lub wydrukować z naszej strony internetowej – www.leczyca.info.pl – klikając w zakładkę Budżet Obywatelski po prawej stronie. Tam znajdują się inne, przydatne informacje.

Co w takiej propozycji może się znaleźć?

Wszystko, co mieszkańcy uznają za istotne, a będzie się mieściło w wyznaczonej kwocie, czyli 100 tys. zł. Mogą to być pomysły na małą architekturę, np. stół do gry w szachy czy plac street workout. Mogą to być rzeczy związane z rekreacją jak doposażenie placu zabaw, organizacja zajęć prowadzonych przez animatora lub instruktora, ale także zadania związane z kulturą – organizacja spotkań autorskich czy pokazy historyczne. Bardzo liczę na pomysłowość mieszkańców.

Nie obawia się Pan, że mieszkańcy, mimo wszystko, niechętnie mogą podejść do tematu, wychodząc z przekonania, że zgłoszą projekt, zbiorą podpisy, a ich pomysł nie zostanie zrealizowany?

Nie mam raczej takich obaw. Chciałbym uspokoić mieszkańców, którzy mogą mieć pewne wątpliwości, że każdy zgłoszony projekt będzie rozpatrywany z pełną rozwagą. Powołany przeze mnie zespół złożony z Radnych i pracowników Urzędu sprawdzi czy projekt spełnia wymogi formalne, prawne i techniczne. Natomiast czy zostanie zrealizowany, zdecydują o tym mieszkańcy poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny. Co więcej, każdy projekt może być cenną sugestią dla nas, bo dzięki temu w sposób bezpośredni będziemy mogli się przekonać, jakie są oczekiwania mieszkańców.

Nie wykluczam scenariusza, w którym dany projekt może zostać przegłosowany, ale będzie na tyle ciekawy, że postanowimy go rozszerzyć i zrealizować jako zadanie miasta. Podobnie z samą kwotą przeznaczoną na Budżet Obywatelski – teraz jest to 100 tys. zł, ale jeżeli zainteresowanie będzie duże, być może w kolejnych latach zwiększymy tę kwotę.

Podsumowując – Dlaczego mieszkańcy mają składać swoje propozycje?

Budżet Obywatelski jest wręcz definicją demokracji. Tak naprawdę kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski jest kwotą mieszkańców. To oni wiedzą najlepiej co chcieliby zrealizować, jakie są ich oczekiwania, a co najważniejsze – to mieszkańcy oprócz zgłoszenia projektu, będą w jego sprawie głosowali. My udostępniamy narzędzia.

Dziękujemy za rozmowę

Dziękuję również