Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Poddębice Powiat poddębicki Warto przeczytać

Włodarz Poddębic w kasku mówi o inwestycjach

Rozmowa z burmistrzem Poddębic Piotrem Sęczkowskim o inwestycjach drogowych gminy

Poddębicki samorząd zamierza poprawić infrastrukturę drogową. Kiedy i gdzie mieszkańcy mogą spodziewać się rozpoczęcia pierwszych prac?

– Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Jeśli uda się znaleźć wykonawców, to jeszcze w tym roku powinny rozpocząć się prace w mieście w obrębie ul. Sosnowej, Brzozowej i Klonowej, a także na ul. Targowej. Natomiast na początku przyszłego roku przy drodze obok rewitalizowanego kompleksu geotermalnego.

Co zmieni się na osiedlu domków jednorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Sosnowej, Brzozowej i Klonowej?

– W ramach gminnego przedsięwzięcia, które w kwocie 3,9 mln zł wsparł Fundusz Dróg Samorządowych, w obrębie tych trzech ulic pojawi się m.in. nawierzchnia asfaltowa, chodniki, zjazdy do posesji, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizacja deszczowa, wyniesione przejście dla pieszych oraz aktywne przejście dla pieszych.

Na drugim końcu Poddębic czekają kolejne drogowe inwestycje. Na czym one będą polegać i czy mają związek z rewitalizacją kompleksu geotermalnego?

– Inwestycje będą realizowane z myślą nie tylko o mieszkańcach, ale i gościach odwiedzających nasze miasto, by mogli bezpiecznie dotrzeć do basenów termalnych.

5,8 mln zł od zarządu województwa łódzkiego pozwoli zmodernizować ul. Targową. Pojawi się tu nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, parkingi, nowe oświetlenie ledowe. Rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Dodatkowo przewidziana jest budowa oznakowania aktywnego na przejściu dla pieszych oraz budowa wyniesionego przejścia dla pieszych.

Z kolei 2,5 mln zł zarząd województwa przyznał Poddębicom na budowę drogi w miejscowości Kolonia Byczyna. Prowadząca od ul. Mickiewicza do siedziby Geotermii trasa będzie mieć nawierzchnię z kostki granitowej. Wzdłuż niej pojawi się chodnik, ciąg pieszo-rowerowy oraz oświetlenie uliczne. W ramach gminnego zadania zaplanowano również rozbudowę kanalizacji odwadniającej drogę, przebudowę sieci energetycznej średniego napięcia, wykonanie wjazdów do posesji oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Czy to wszystkie działania samorządu w infrastrukturę drogową?

– Nie. Gmina realizując zadanie związane z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej odtworzy nawierzchnię traktu powiatowego na odcinku Praga-Borysew-Bałdrzychów za 2,4 mln zł. Wcześniej za blisko 0,9 mln zł takie prace wykonano na trasie z Klementowa do Pragi. Mamy już kolejne plany. Zobaczymy jednak jak będzie wyglądała sytuacja z dofinansowaniem działań.

Ponad 20 milionów złotych – tyle w sumie gmina przeznaczy na drogi. To ogromne środki finansowe…

– Przewidziane do realizacji inwestycje drogowe nie byłyby możliwe, gdyby nie duży zastrzyk gotówki dla gminy. Szczególne podziękowania należą się zarządowi województwa łódzkiego na czele z marszałkiem województwa łódzkiego Grzegorzem Schreiberem, który przyznał fundusze unijne na modernizację ul. Targowej i powstanie drogi w Kolonii Byczyna. Dzięki wsparciu wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego oraz senatora RP Przemysława Błaszczyka ze środków krajowych wybudowane zostaną ulice: Sosnowa, Brzozowa i Klonowa w Poddębicach.