Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Grabów Powiat łęczycki Warto przeczytać

Bezpieczniej w gm. Grabów?

4 sierpnia 2020 roku Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy mł. insp. Zbigniew Gruszczyński oraz Wójt Gminy Grabów Janusz Jagodziński podpisali porozumienie w sprawie dodatkowych patroli policyjnych.

Gmina Grabów przeznaczyła na bezpieczeństwo swoich mieszkańców 5 tys. zł. dzięki którym możliwe będzie utworzenie dodatkowych patroli policyjnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem funkcjonariusze w czasie wolnym będą pełnić służbę prewencyjną na terenie gminy Grabów. Do ich głównych zadań należeć będzie reagowanie na wszelkie zachowania niezgodne z prawem, w tym zwłaszcza:

  • kontrola miejsc grupowania się osób naruszających ład i porządek publiczny,
  • rozpoznanie zjawisk patologicznych,
  • zabezpieczenie imprez i festynów organizowanych na terenie gminy,
  • kontrola miejsc sprzedaży i spożywania alkoholu w celu ujawnienia osób naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dyslokacja służb będzie uzależniona od bieżących potrzeb mieszkańców terenu objętego porozumieniem oraz od wyników analizy zagrożenia prowadzonej przez łęczyckich policjantów z uwzględnieniem informacji wskazanych m.in. na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.