Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Gm. Łęczyca Powiat łęczycki

Analfabeci w gimnazjum!

rogZadowalający poziom nauczania w szkołach podstawowych na terenie gminy Łęczyca został poddany w wątpliwość za sprawą opinii nauczycieli z gimnazjum w Topoli Królewskiej. Podczas spotkania nauczycieli z radnymi gminy, okazało się, że co trzecie dziecko w gimnazjum ma poważne problemy z nauką, niektóre nie potrafią nawet dobrze czytać i pisać.
O spotkanie nauczycieli z radą gminy dyrektorka gimnazjum poprosiła po ostatniej sesji gminnej.
– Przychodzą do nas dzieci czasem niepotrafiące czytać i pisać, uczniowie mają różne dysfunkcje. Nie krytykuję pracy kolegów i koleżanek ze szkół podstawowych, pytam jednak jak mam uczyć? Czy z pełnym zaangażowaniem, czy ograniczyć się jedynie do lekcji języka polskiego? – mówiła nauczycielka z gimnazjum w Topoli Królewskiej.
Takie stwierdzenie mocno zdziwiło radnych gminnych.
– Podczas tego spotkania padł bardzo poważny zarzut, że niektóre dzieci ze szkół podstawowych, które przychodzą do gimnazjum nie potrafią czytać i pisać. Jeżeli na 360 uczniów, 120 jest spoza terenu gminy a 105 ma dysfunkcje, to jest to dramatyczna statystyka. Chciałbym, aby w tym temacie wypowiedzieli się dyrektorzy szkół podstawowych – mówi radny Grzegorz Góra. – Oczekuję od wójta gminy Łęczyca wyjaśnienia, czy ten zarzut jest zasadny. Na oświatę jako gmina wydajemy rocznie około połowę budżetu, czyli około 11 mln zł przy subwencji w granicach 7 mln zł. Jako radny mam prawo wiedzieć, jak jest faktycznie.
Wójt gminy zapewnia, że sprawa niewątpliwie wymaga wyjaśnienia.
– Mam nadzieję, że było to zwykłe nieporozumienie, ponieważ stwierdzenia, które padły są krzywdzące dla dyrektorów szkół podstawowych. Można było odnieść wrażenie, że dzieci spoza terenu gminy, czyli z miasta są zdolne a dzieci z naszej gminy niedouczone – komentuje wójt gminy Łęczyca, Jacek Rogoziński. – Postaram się tę sprawę wyjaśnić, czy taki problem rzeczywiście istnieje.
Jeśli okaże się, że faktycznie co trzecie dziecko w gimnazjum ma tak poważne problemy, praca nauczycieli łatwa nie będzie. Najprawdopodobniej bez zajęć dodatkowych trudno będzie wyrównać poziom nauczania.
(ms)