Reporter

reporter-ntr.pl

termy uniejów
Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

7 milionów na remonty dróg w powiecie zgierskim. Które zostaną naprawione?

Dzięki wprowadzonym na ostatniej sesji rady powiatu zgierskiego zmianom w tegorocznym budżecie, możliwa będzie realizacja kilku dodatkowych inwestycji drogowych.

– Łącznie w budżecie powiatu zabezpieczyliśmy kwotę blisko 7 milionów zł – mówi starosta zgierski Bogdan Jarota. – Na niektóre z inwestycji otrzymaliśmy wsparcie finansowe od innych samorządów oraz środki z budżetu państwa. Na przebudowę których dróg radni dali zielone światło?

👉 W gminie Parzęczew ma zostać zrealizowany III etap przebudowy drogi powiatowej relacji Parzęczew – gr. powiatu w miejscowości Budzynek (wkład własny powiatu: 890 tys. zł, dofinansowanie z Urzędu Gminy Parzęczew w wysokości 100 tys. zł);

👉 W Aleksandrowie Łódzkim przebudowa drogi powiatowej – ul. Krótkiej (wkład własny powiatu: 250 tys. zł);

👉 W Głownie przebudowa ul. Bielawskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. wiejską do skrzyżowania z drogą powiatową nr 51242E (wkład własny powiatu: 420 tys. zł);

👉 W gminie Stryków i gminie Głowno przebudowa drogi powiatowej, na odcinku od torów kolejowych w Bratoszewicach do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Domaradzyn (wkład własny powiatu: 1,1 mln zł);

👉 W Ozorkowie przebudowa drogi powiatowej w ulicach: Adamówek – Nowe Miasto – Starzyńskiego (wkład własny powiatu: 600 tys. zł);

👉 W Zgierzu przebudowa ciągu dwóch dróg powiatowych – ul. Gałczyńskiego i ul. Musierowicza, na odcinku od ul. Parzęczewskiej do ul. Piątkowskiej (Droga Wojewódzka nr 702) (wkład własny powiatu: 1,4 mln zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 mln zł), a także I etap przebudowy ul. Piłsudskiego na odcinku od Placu Stu Straconych do ul. 1 Maja (wkład własny powiatu: 1,3 mln zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tys. zł), oraz przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od ul. Wiosny Ludów w Zgierzu (okolice S14) do miejscowości Jedlicze (wkład własny powiatu: 250 tys zł, dofinansowanie z budżetu miasta Zgierza w wysokości 67 650 zł),

👉 W gminie Zgierz przebudowa drogi powiatowej w Besiekierzu Rudnym (wkład własny powiatu: 600 tys. zł, zaś gmina Zgierz ma dołożyć 400 tys. zł);

👉 W gminie Ozorków wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej relacji Maszkowice (od Drogi Wojewódzkiej nr 708) – Leśmierz – Ambrożew (wkład własny powiatu: 400 tys. zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 400 tys. zł).