Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Bez kategorii

Droga do NIK

posełMichał Pacholski, poseł z Łęczycy reprezentujący Ruch Palikota, pomaga Grzegorzowi Górze, radnemu gminy Łęczyca, w wyjaśnieniu niejasności dotyczących inwestycji drogowej we wsiach Mikołajew-Pruszki-Pilichy. O sprawdzenie tej inwestycji poproszono niedawno Najwyższą Izbę Kontroli a także Regionalną Izbę Obrachunkową. Czy Andrzej Wdowiak, wójt gminy Łęczyca, może obawiać się interwencji poselskiej?
Grzegorz Góra postanowił odwiedzić poselskie biuro w Łęczycy, ponieważ – jak nam powiedział – jest przekonany o tym, że sprawa zamiatana jest pod dywan.
– Mam ogromne wątpliwości co do tej inwestycji drogowej wykonanej w ramach tzw. spec-ustawy. Moim zdaniem przy budowie drogi doszło do wielu nieprawidłowości. Pas drogowy jest zbyt mały, poza tym brakuje utwardzonego pobocza i warstwy ścieralnej. Droga kosztowała ponad 1,6 mln złotych. Na tego typu prace poszło zbyt dużo pieniędzy – uważa radny G. Góra.
Poseł Michał Pacholski potwierdza, że zainteresował się sprawą przekazaną przez samorządowca z gminy Łęczyca.
– Usłyszałem od pana radnego, że w  trakcie tej inwestycji położony został asfalt na odcinku nie objętym budową oraz że wykonano nawierzchnię drogi niezgodnie z projektem. Radny poinformował mnie o braku warstwy ścieralnej asfaltu o grubości 5 cm a także utwardzenia poboczy – mówi poseł. – Z kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęczycy, która miała miejsce w grudniu 2012 r. wynikało, że budowa nie została zakończona i roboty, które nie zostały wykonane będą jeszcze zrobione. Jednak podczas działań Komisji Rewizyjnej, na skutek skargi pana Góry, władze gminy potwierdziły, że inwestycja została zakończona i rozliczona w budżecie 2011 roku. W związku z powyższym wystąpiłem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o potwierdzenie przekazanych przez pana Górę informacji. PINB potwierdził, iż przedmiotowa inwestycja nie jest zakończona i ten odcinek drogi nie został zgłoszony do użytkowania. Wystąpiłem również z interwencją do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, popierając złożony tam wcześniej wniosek pana Góry o dokonanie kontroli ww. inwestycji. W odpowiedzi RIO poinformowało, że inwestycja została objęta kontrolą, która trwa obecnie w gminie Łęczyca i jej wyniki będą znane do końca tego miesiąca. Podjąłem też interwencję w NIK Delegatura w Łodzi o skontrolowanie ww. inwestycji.
Co na to wójt Andrzej Wdowiak?
– Nie mam żadnych obaw – słyszymy. – Aspekt finansowo – prawny tej inwestycji jest jak najbardziej poprawny. Roboty zostały podzielone na etapy i dlatego nie ma jeszcze utwardzonego pobocza i warstwy ścieralnej. Na pewno nic w tej sprawie nie jest zamiatane pod dywan. Pan Góra próbuje zdyskredytować mnie jako wójta, ale to mu się nie uda. Natomiast pan poseł powinien bardziej przyjrzeć się osobie, której pomaga. Radny znany jest ze swoich emocjonalnych i nie do końca przemyślanych wypowiedzi. Na koniec powiem tylko, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tej drogi i na pewno ze zdziwieniem przyjmą wiadomości, że radny wraz z posłem szukają dziury w całym…
– Władza powinna pamiętać o zasadzie transparentności i pan wójt nie powinien być zaskoczony tym, że chcemy bliżej przyjrzeć się tej inwestycji. O jakich etapach mowa, skoro inwestycja została  rozliczona w całości w 2011 r., tzn. zostały wypłacone w całości  pieniądze wynikające z oferty złożonej w przetargu 5 lipca 2011 r., w którym nie było mowy o kolejnych etapach prac. Może pan wójt odpowie konkretnie kiedy i jaki etap zostanie rozpoczęty i zakończony? Chodzi przecież o publiczne pieniądze – argumentuje poseł.
tekst i fot. (stop)