HomeTematy dniaSołectwa, do dzieła! 12 tysięcy zł czeka

Sołectwa, do dzieła! 12 tysięcy zł czeka

pieniądze

Zarząd województwa łódzkiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie tzw. grantów sołeckich. Do zgarnięcia jest dofinansowanie w wysokości do 12 tysięcy złotych. Sołectwa, do dzieła!

W ramach naboru wniosków możliwe jest złożenie projektów dotyczących min.:

  1. Stymulowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
  2. Efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów wiejskich dla rozwoju rolnictwa.
  3. Kształtowania i poprawy ładu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów rewitalizacji.
  4. Tworzenia warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej wzmacniającego integrację wewnętrzną województwa.

Sołectwo zainteresowane zgłoszeniem swojego projektu w ramach naboru wniosków powinno przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź) najpóźniej do dnia 6 lutego 2023 r. zgłoszenie swojej propozycji projektu na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Propozycja projektu powinna zawierać krótki opis planowanego przedsięwzięcia, proponowany termin jego realizacji oraz budżet projektu (zestawienie finansowe wydatków).

Spośród przesłanych zgłoszeń urząd marszałkowski dokona wyboru tych, dla których w kolejnym etapie już gmina złoży wnioski o dofinansowanie.

Projekty lokalne, o których mowa powyżej mogą być realizowane tylko i wyłącznie w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000,00 zł.

Informacje w powyższej sprawie, w tym regulamin oraz formularz zgłoszenia, można uzyskać na stronie internetowej: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023

Zabił ludzi! Tłuma
<strong>W płonącym
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.