HomeAktualnościRolnicy oskarżają „Wody Polskie”!

Rolnicy oskarżają „Wody Polskie”!

rolnicy oskarżają

Praktycznie nawet po niewielkich opadach deszczu na łąkach położonych w obrębie wsi Kozuby tworzą się potężne rozlewiska. Rolnicy narzekają na straty w plonach i oskarżają o ten stan rzeczy pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jeszcze wiosną martwiono się o zagrażającą rolnictwu suszę. Jak pokazała natura kłopotem dla rolników korzystających z użytków zielonych we wsi Kozuby jest sukcesywne ich zalewanie.

– To nie o deszcz tu chodzi, tylko o brak prac utrzymaniowych na ciekach wodnych biegnących przez ten teren. Przed powstaniem Gospodarstwa Wody Polskie było mało ciekawie, ale teraz to jest już super nieciekawie – mówi rolnik z Kozub, Grzegorz Góra, równocześnie radny gminy Łęczyca. – Z każdą praktycznie sprawą trzeba zwracać się do Warszawy, a kiedy rolnik ma czas na wyjazdy? Tym sposobem, sytuacja jest zła i brak perspektyw na jej poprawę.

W związku z postulatami zgłoszonymi w imieniu mieszkańców przez radnego Górę, kierujemy do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pytanie: Czy planowane są w najbliższym czasie prace utrzymaniowe w obrębie brzegowym rzeki Bzury, kanału Północnego i kanału Łęka-Dobrogosty oraz trzech kanałów rzeki Ulgi. Rolnicy użytkujący łąki w obrębie wsi Kozuby gm. Łęczyca, apelują o podjęcie przez Gospodarstwo Wody Polskie prac utrzymaniowych na rzece Bzurze, kanałach : Północnym, Łęka – Dobrogosty i 3 kanałach rzeki Ulgi, ponieważ ich brak skutkuje sukcesywnym zalewaniem terenów przyległych, nawet przy niewielkich opadach deszczu. Skutkiem tych zjawisk jest uniemożliwienie korzystania z użytków zielonych położonych w tym obszarze.

W odpowiedzi nadesłanej z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie czytamy:

„Rzeka Bzura została ujęta w „Programie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną” na rok 2022. Prace polegać będą na ręcznym ścinaniu średniej gęstość krzaków i podszycia, rozdrobnieniu gałęzi przy użyciu rębaka, mechanicznym koszeniu porostów ze skarp wraz z rozdrobnieniem, ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp wraz z wygrabieniem powyżej górnej krawędzi skarpy, wydobyciu z dna rzeki roślinności korzeniącej się w korycie, usunięciu zatorów i udrożnieniu koryta z zalegających gałęzi, konarów i innych zanieczyszczeń z koryta rzeki, zagospodarowaniu i uporządkowaniu terenu.; prace będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym ze względu na obszar Natura 2000. Lewostronne dopływy rzeki Bzury, tj. Rz. Kanał Łęka-Dobrogosty zrealizowana była w 2021 roku, natomiast Kanał Północny zrealizowany był w 2018 roku. Prace utrzymaniowe obejmujące oba cieki były realizowane w wyżej wymienionym zakresie. Wspomniane Kanały Ulgi nie stanowią wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa. Według ewidencji urządzeń melioracji wodnych prowadzonej przez PGW WP Zarząd Zlewni w Łowiczu na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm., zwanej dalej Prawo wodne) stanowią rowy melioracyjne i łączą Kanał Północny z Rz. Kanał Łęka Dobrogosty. Zgodnie z art. 205 Prawa wodnego utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. PGW WP Zarząd Zlewni w Łowiczu ma na uwadze ogromne potrzeby mieszkańców gminy Łęczyca, jednakże realizacja poszczególnych zadań jest zależna od priorytetowości i pilności utrzymania z uwzględnieniem cieków utrzymywanych w latach ubiegłych oraz pozostałych rzek zlewni rzeki Bzury ujętych w „Programie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną” – informuje Anna Truszczyńska, specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej.

W Łęczycy kontener
Nerwy na Szkolnej! K
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.