Pytanie o skrzyżowanie

oznakowanie

W ocenie mieszkańca Łęczycy, znaki poziome umieszczone w obrębie skrzyżowania Konopnicka – Kaliska, są niewłaściwe.

Znaki drogowe i sposób ich umieszczania są ściśle opisane Kodeksie Drogowym, nasz czytelnik uważa jednak, że znaki poziome namalowane na pasie jezdni ulicy Konopnickiej w obrębie skrzyżowania z ulicą Kaliską są umieszczone niewłaściwie, co może stwarzać problemy w pokonaniu skrzyżowania przy magistracie.

– Jak do tej pory nie spotkałem się z takim sposobem sytuowania znaków poziomych, zawsze jest tak, że pas nakazujący jazdę na wprost jest także pasem dla skręcających w lewo. Pas prawy służy wyłącznie dla skręcających w prawo, dzięki czemu nie tworzą się korki. W obrąbie skrzyżowania ulic Konopnickiej z Kaliską jest natomiast tak, że pas dla skręcających w prawo jest także pasem do jazdy na wprost, co powoduje znaczne utrudnienia na i tak już zatłoczonym odcinku drogi – komentuje nasz czytelnik.

Czy ma rację, pytamy w urzędzie miasta, jako instytucji odpowiedzialnej za oznakowanie ulic na terenie miasta.

– W odpowiedzi podkreślić należy, że administratorem tego ciągu komunikacyjnego jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i to on odpowiada za taki sposób oznakowania drogi. Podobny sposób usytuowania znaków poziomych zastosowano w obrębie skrzyżowania ulicy Belwederskiej z drogą krajową 91. W tym sposobie oznakowania chodzi o podporządkowanie ulicy z drogą o randze wojewódzkiej czy krajowej – wyjaśnia Mateusz Kucharski z urzędu miasta.

Zaskoczenie w drodze
Tężnia solankowa w
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.