Pieniądze dla Łęczycy

pieniądze

Podpisana została umowa między miastem Łęczyca a województwem łódzkim na realizację zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Łęczyca”, w myśl której miasto otrzymało dotację w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, dzięki czemu będą kontynuowane dalsze prace służące mieszkańcom oraz turystom.

Zadanie, o którym mowa, zostało w dużej części zrealizowane, ponieważ dotyczyło zagospodarowania terenów rekreacyjnych nad Zalewem – wykonania chodnika wraz z ścieżką edukacyjną dla dzieci, montażu stanowisk piknikowych, zadaszonych stanowisk do grillowania, koszy, ławek, stojaków na rowery, lamp, budowy altany taneczno-koncertowej czy budowy pumptracku.

W przyszłym roku w parku miejskim, w ramach zadania, zostanie zagospodarowany teren i wykonany rekreacyjny tor rowerowy z elementami skateplazy.

Całkowita wartość zadania to 1 992 805,95 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 377 142,33 zł otrzymane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Vi, Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

UDOSTĘPNIJ:
32-latek potrącił
Gabriela z Ozorkowa
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.