HomeAktualności z regionuMiliony dla powiatu poddębickiego

Miliony dla powiatu poddębickiego

starostwo poddębice

Powiat poddębicki złożył w miesiącu wrześniu br. trzy wnioski o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego:

  1. Zaprojektowanie i przebudowa trzech dróg powiatowych, w tym ulic na terenie Powiatu Poddębickiego (nr 3707E odc. Złotniki – Dalików, nr 2531E, m. Wartkowice ul. Południowa, nr 3747E Poddębice: ul. 1 Maja). Wniosek obejmował również oznakowanie poziome
    i pionowe dróg, budowę ścieżki pieszo – rowerowej (droga nr 3707E i Nr 2531E) oraz budowę kanalizacji deszczowej. Drogi te są w bardzo złym stanie i wymagają naprawy. Ich przebudowa poprawi bezpieczeństwo użytkowników.
  2. Przeprojektowanie i przebudowa 4 dróg – ulic powiatowych na terenie miasta Uniejów wraz z przebudową przejść dla pieszych oraz miejsc parkingowych. Ponadto planowana inwestycja obejmowała oznakowanie poziome i pionowe. Obecnie ulice te są mocno eksploatowane (Rynek, Bp. Owczarka) lub w bardzo złym stanie (Krótka, Przechodnia)
    i w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego konieczna jest ich przebudowa.
  3. Remont i adaptacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby realizacji zadań powiatu poddębickiego. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się adaptację: budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, budynku po ZOPO na potrzeby Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności wraz z zagospodarowaniem terenu, budynku przy ul. Narutowicza w Poddębicach na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz remont i adaptacja obiektów Starostwa Powiatowego.

Ostatni z wymienionych wniosków uzyskał akceptację, dzięki której powiat otrzymał środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4,5 mln zł.

Jest to duży „zastrzyk” finansowy, który pozwoli powiatowi przeprowadzić niezbędne remonty i adaptacje budynków, aby dostosować je do wymogów PIP, ppoż. i ustawy o dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Realizacja tych zadań ze środków zewnętrznych da samorządowi powiatu większe możliwości zabezpieczenia udziału własnego m.in. do Funduszu Dróg Samorządowych.

UDOSTĘPNIJ:
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

Sorry, the comment form is closed at this time.