HomePromocjaBurmistrz Jacek Socha ocenia kilka ostatnich lat pracy dla Ozorkowa

Burmistrz Jacek Socha ocenia kilka ostatnich lat pracy dla Ozorkowa

burmistrz jacek socha

Kadencja samorządu 2018 – 2024 dobiega; to dobry moment na podsumowanie kilku ostatnich lat. Czy mijająca kadencja była dla Pana Burmistrza trudniejsza od poprzednich dwóch?

Było na pewno kilka bardzo trudnych sytuacji, których nikt wcześniej nie przewidział i z którymi trzeba było sobie porazić. Mam tu na myśli oczywiście pandemię koronawirusa, która bardzo mocno odbiła się na codziennym życiu wielu milionów osób na całym świecie, w tym także w naszym kraju i w naszym mieście. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że pandemia nie zaburzyła w znaczącym stopniu działania urzędu, nie wpłynęła też negatywnie na realizowane w tamtym czasie przez miasto inwestycje.

Kolejną trudną sytuacją, z którą musieliśmy się zmierzyć, była napaść Rosji na Ukrainę. Wielu uchodźców z ogarniętego wojną kraju trafiło także do naszego miasta i należało im zapewnić odpowiednie wsparcie. Tutaj ogromną empatią wykazali się mieszkańcy, okazując uchodźcom ogromną pomoc. Bardzo trudne dla samorządów, przede wszystkim ze względu na koszty, były bardzo duże wzrosty cen paliw energii elektrycznej.

Czy mimo tych zewnętrznych, trudnych okoliczności, udało się zrealizować zaplanowane zadania?

W tej kadencji, podobnie jak w poprzednich, realizowałem te działania, które zaplanowałem już kilkanaście lat temu, gdy po raz pierwszy zostałem burmistrzem Ozorkowa. W 2010 r., gdy zobaczyłem, jak wiele jest do zrobienia w tym mieście po latach zaniedbań, wiedziałem, że będzie na to potrzeba wielu lat, że nie uda się wszystkich zaplanowanych przeze mnie inwestycji wykonać w krótkim czasie. Do zrobienia było dużo, a sytuacja finansów miasta pod koniec 2010 r. była trudna. Udało się zredukować kilkunastomilionowy dług, uzdrowić budżet i powoli, sukcesywnie, realizować zaplanowane w różnych obszarach miasta inwestycje.

Czternaście lat temu podkreślał Pan, że jednym z priorytetów jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście. Obecnie widać efekty; w czasie trzech kadencji wiele dróg i ulic zostało wyremontowanych, zarówno głównych ulic w mieście, jak i tych mniejszych.

To było bardzo duże wyzwanie; w 2010 r. ok. 65 procent wszystkich ulic to były gruntówki, teraz stanowią one 25 procent, a docelowo planuję utwardzić wszystkie ozorkowskie ulice. W ciągu kilkunastu lat wykonaliśmy wiele modernizacji i remontów głównych ulic w Ozorkowie dzięki pozyskaniu środków unijnych i rządowych, cześć tych inwestycji była realizowana w porozumieniu z Powiatem Zgierskim, ponieważ większość tych ulic to drogi powiatowe.

Podczas kadencji Pana burmistrza miasto przeprowadziło także szereg prac w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Od kilku lat modernizujemy i rozbudowujemy bazę sportową i rekreacyjną w mieście. Zbudowaliśmy boiska do piłki nożnej przy wszystkich miejskich szkołach, zmodernizowaliśmy w każdej z nich sale gimnastyczne, przy SP4 i SP5 powstały boiska wielofunkcyjne, a na budowę boiska tego typu przy SP2 pozyskaliśmy już dofinansowanie z funduszy rządowych. Obecnie kończymy budowę skateparku, a wkrótce zostanie wyremontowane boisko przy ul. Łęczyckiej; na ten cel otrzymaliśmy już dofinansowanie. W ostatnich latach w mieście powstało kilka placów zabaw, siłowni plenerowych oraz ścieżka nad zalewem miejskim. W najbliższym czasie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Bzury, na budowę której pozyskaliśmy już środki. Przed nami jeszcze m.in. zagospodarowanie terenów wokół zalewu. Kolejna inwestycja sportowa, którą chcę zrealizować w najbliższych latach, to budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Przypomnę, że przeprowadziliśmy również termomodernizację pływalni „Wodnik” oraz hali sportowej, w której ponadto została wymieniona stara podłoga na nową sportową nawierzchnię.

Jedną z większych inwestycji mijającej kadencji była rewitalizacja Parku Miejskiego.

Bardzo się cieszę, że udało się to zadanie zrealizować. W ramach kompleksowej modernizacji uporządkowano zieleń, wymieniono mostek, zmodernizowano ścieżki, pojawiły się nowe stylizowane latarnie, ławki, kosze na śmieci, zdrój, siłownia plenerowa. Modernizacja parku była prowadzona w ramach programu rewitalizacji kompleksu parkowo – pałacowego Schlosserów, dzięki czemu wyremontowaliśmy także pałac, gdzie mieści się MDK i MBP, budynek dawnej motarni i ulicę Listopadową. Poza parkiem zrewitalizowaliśmy także kilka skwerów, m.in. u biegu ulic Sienkiewicza i Zgierskiej, przy ul. Nowy Rynek, a w planach jest modernizacja skweru przy ul. Stypułkowskiego. Chciałbym, by Ozorków był miastem zielonym i przyjaznym, dlatego będę rozbudowywać i rekultywować kolejne skwery i zieleńce.

Kolejnym obszarem, w którym przeprowadzono szereg inwestycji, była modernizacja budynków użyteczności publicznej i miejskiego zasobu komunalnego.

Takie modernizacje to bardzo duże wyzwanie finansowe, ponieważ koszty kompleksowego remontu starego budynku są bardzo wysokie. Udało nam się zmodernizować cztery z pięciu miejskich przedszkoli, a w najbliższych latach planowana jest budowa nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2. Poza tym kompleksowy remont przeprowadzony został w budynku MOPS, wykonaliśmy także termomodernizację kamienicy przy ul. Listopadowej 39 i kilku kamienic przy placu Jana Pawła II.

Będziemy kontynuować działania związane z modernizacją i termomodernizacją miejskiego zasobu mieszkaniowego. Składamy kolejne wnioski o pozyskanie funduszy zewnętrznych, by stopniowo zmodernizować cały zasób komunalny, m.in. na kamienice przy ul. Łęczyckiej, Bema i pozostałe przy ul. Listopadowej, placu Jana Pawła II i Wyszyńskiego. Muszę zaznaczyć, że nie wszystkie kamienice w Ozorkowie należą do miasta, część z nich to budynki prywatne, większość kamienic przy ul. Wyszyńskiego, m.in. te w najgorszym stanie technicznym, mają prywatnych właścicieli.

Przed miastem kolejna duża inwestycja, dotycząca modernizacji kilkunastu ulic, której koszt to ponad 16 mln zł.

To bardzo projekt, dotyczy zarówno ulic gruntowych, jak i utwardzonych, ale zniszczonych. Pod koniec 2023 r. podpisałem umowę z wykonawcą, który obecnie przygotowuje projekt, a niebawem rozpocznie prace budowlane. W ramach tej inwestycji zostaną zmodernizowane m.in. Zagajnikowa, Jodłowa Łąkowa, Konopnickiej, Narutowicza, Kościuszki, Wodna, Reja, Tartaczna, Kalinowa Krzeszewska, Rataja, Wiejska i Poziomkowa.

Dodam, że kończymy modernizację Kasztanowej, Sosnowej, odcinka Granicznej i odcinka Grzybowej, skrzyżowania Wiejska/Sienkiewicza/Krótka, a wkrótce rozpoczniemy przebudowę Piaskowej, Krasickiego, Górnej. Obecnie budujemy i remontujemy także chodniki przy ośmiu ulicach.

Ozorków otrzymał pod koniec 2023 r. 5 mln 310 tys. zł dofinansowania na kolejne inwestycje sportowe i rekreacyjne.

Dzięki tym środkom zbudujemy ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż Bzury od Parku Miejskiego do zalewu, zmodernizujemy boisko sportowe przy ul. Łęczyckiej 1 – powstanie tam m.in. system odwodnienia i nowa nawierzchnia płyty boiska. Wybudujemy również boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2, zmodernizujemy kort tenisowy przy ul. Traugutta 2

Miasto przeprowadzi też remont w Szkole Podstawowej nr 5 za ponad 2 mln 200 tys. zł.

Sukcesywnie remontujemy nasze placówki oświatowe, w SP5 zostanie wymieniona instalacja elektryczna, a przy okazji zostaną naprawione tynki i pomalowane ściany i sufity w całym budynku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i zasobu mieszkaniowego służy także poprawie jakości powietrza poprzez wyeliminowanie starych pieców węglowych.

Bardzo ważna jest zmiana sposobu ogrzewania budynków, w miejsce pieców węglowych powstają kotłownie gazowe, a tam, gdzie jest to możliwe, budynki podłączane są do miejskiej sieci grzewczej. Poza tym wspieramy mieszkańców, poprzez m.in. współpracę z WFOŚiGW w Łodzi, w procesie wymiany źródeł ciepła na bardzie ekologiczne. Na bieżąco monitorujemy programy wspierające samorządy i mieszkańców w takich działaniach. Będę robił wszystko, by wyeliminować z Ozorkowa tradycyjne piece węglowe, tzw. kopciuchy, by poprawić jakość powietrza w naszym mieście.

Istotnym obszarem działania miasta jest funkcjonowanie komunikacji publicznej.

Kilka miesięcy temu dzięki współpracy z Marszałkiem Województwa Łódzkiego została uruchomiona linia autobusowa, dowożąca mieszkańców do znajdujących się w Ozorkowie stacji kolejowych, której trasa przebiega przez centrum miasta. Będę dążył do tego, by ta linia się rozwijała.

Poza tym w porozumieniu z sąsiadującymi samorządami będę chciał usprawnić komunikacje publiczną łączącą Ozorków ze Zgierzem i Łodzią; będziemy chcieli pozyskać na ten nowoczesny, bezemisyjny transport publiczny środki unijne. To bardzo duże wyzwanie finansowe, ale myślę, że jesteśmy w stanie mu sprostać.

Wspominał Pan o budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Bzury do zalewu miejskiego, czy to początek prac przy zagospodarowaniu terenu wokół zalewu?

Ta sprawa jest dla mnie bardzo ważna, jeśli chodzi o rozbudowę bazy rekreacyjnej. Bardzo mi zależy, by teren ten stał się miejscem odpoczynki i rekreacji na świeżym powietrzu. By znalazły się tam boiska do piłki plażowej, ścieżka spacerowa i rowerowa wokół zalewu, zaplecze sanitarne i gastronomiczne, miejsca, gdzie można odpocząć np. przy grillu, pograć w piłkę, zorganizować imprezy dla starszych i młodszych, rozbudować bazę sprzętu wodnego o nowe łódki i kajaki.

W ostatnich miesiącach pojawiły się informacje o modernizacji budynku byłego Kina Ludowego.

To obiekt należący do kościoła, ale prowadzę rozmowy z łódzką kurią na temat wieloletniego wydzierżawienia tego budynku przez miasto. Planuje, by w tym miejscu powstało miejskie centrum kultury, które swoją działalnością zachęcać będzie osoby starsze i młodsze do czynnego uczestnictwa w funkcjonowaniu miasta, do krzewienia kultury. Mam nadzieję, że obiekt ten będzie w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców w tym zakresie, jako miejsce nie tylko seansów kinowych, ale tez koncertów, przeglądów, wystaw, spotkań z artystami, muzykami itp. Koszt remontu tego budynku będzie wysoki, ale będę wnioskował o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na ten cel.

Wspominał Pan o budowie nowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2. Dlaczego miasto nie przeprowadzi tam generalnego remontu, jak w pozostałych czterech przedszkolach?

Termomodernizacja tego obiektu w zgodzie z obecnymi przepisami sanitarnymi, p-poż. i innymi wytycznymi dla placówek przedszkolnych jest niemożliwa. Musimy wybudować nowy obiekt, obok istniejącego, jesteśmy w trakcie projektowania i opracowywania kosztorysu, a w najbliższym czasie wystąpimy o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji. Nowy budynek będzie nowoczesny, wygodny, a przede wszystkim będzie spełniał wszystkie obowiązujące obecnie normy.

Dodam przy okazji, że będę rozwijać sieć żłobków; za mojej kadencji powstały dwa żłobki samorządowe przy dwóch miejskich przedszkolach i jeden klub Niedźwiadek przy przedszkolu nr 1, ale potrzeby w tym zakresie są większe.

Na koniec jeszcze jeden temat, czyli stan dworca PKP. Obiekt ten należy do Kolei, ale przez swój fatalny wygląd nie jest dobrą wizytówką miasta. Pan burmistrz od lat wnioskuje do PKP, by wyremontowały ten budynek. Czy jest na to jakaś szansa?

Szanse są i to duże. Koleje ujęły to zadanie w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2024 – 2030. Informacja w tej sprawie wpłynęła do Urzędu Miejskiego na początku tego roku. Z pisma, które otrzymałem z PKP w stycznia, i które jest odpowiedzią na kilka moich pism z 2023 r., wynika, że Spółka planuje remont budynku dworca. Przypomnę, że przez ostatnie lata wielokrotnie apelowałem do PKP w sprawie konieczności tego remontu, wysłałem do władz Spółki wiele pism, spotykałem się z przedstawicielami PKP osobiście, zarówno w Łodzi jak i w Warszawie. Było dla mnie niezrozumiałe, że PKP nie dostrzegają tego problemu, że zabytkowy budynek dworca w Ozorkowie, jako jedyny na linii Łódź – Kutno, nie został wyremontowany. To jest antywizytówka przede wszystkim dla PKP, jako właściciela obiektu. Teraz pojawiła się realna szansa na wykonanie remontu, co jest efektem moich apeli, monitów i nacisków na PKP.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Najważniejsze inwestycje drogowe (2011 – 2024)

1.Przebudowa ciągu ulic: Południowej (od ul. Unii Europejskiej), Maszkowskiej wraz z budową skrzyżowań (ronda) oraz mostu na rzece Bzurze oraz przebudowa ciągu ulic: Traugutta, Żeromskiego, Stypułkowskiego, Łęczyckiej wraz ze skrzyżowaniami.

Całkowita wartość zadania: 26 446 913 zł w tym: dofinasowanie EFRR – 11 870 493,14 zł, Fundusz Dróg Samorządowych – 4 815 207,00 zł, wkład własny Miasta Ozorków – 4 880 606,55 zł, kład własny Powiatu Zgierskiego – 4 880 606,54 zł

2.Przebudowa ul. Listopadowej w ramach projektu „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo – pałacowego Schlösserów w Ozorkowie. Koszt 3 876 152 zł, w tym dofinasowanie w kwocie 1 620 000,00 z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 1 371 662,15 EFRR.

3. Przebudowa ul. Mielczarskiego, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Armii Krajowej. Całkowita kwota zadania wyniosła 1 945 805 zł, w tym środki budżetu państwa – 972 902,00 zł, wkład własny Miasta Ozorków – 181 141,98 zł, wkład własny Powiatu Zgierskiego – 791 761,08 zł.

4. Przebudowa ul. Sikorskiego i ul. Staszica. Całkowita kwota zadania – 1 184 788 zł, w tym środki z budżetu państwa – 580 094 zł, wkład własny Miasta Ozorków – ok. 604 695 zł.

5. Przebudowa ulic: Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Malinowej, Morelowej, Wiśniowej w Ozorkowie. Wartość inwestycji 804 492 zł.

6.Przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Wartość: 1 796 070 zł, w tym dofinasowanie 1 376 469 zł.

7. Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej, wartość inwestycji 3 254 472 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2 025 535 zł.

8. Przebudowa ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej, wartość inwestycji 1 067 488zł, w tym dofinansowanie – 544 492 zł, wkład własny – 522 996 zł.

9. Przebudowa ul. Zachodniej, wartość inwestycji wyniosła 572 392 zł, w tym dofinansowanie – 302 845 zł, w tym wkład własny – 269 547 zł.

10. Przebudowa ulicy Suchej, kwota 325 950 zł

11. Modernizacja dróg gruntowych. Ulice: Brzozowa, Klonowa, Świerkowa i Dębowa zyskały nową nawierzchnię asfaltową wraz z krawężnikami, wartość inwestycji 400 288 zł.

12. Modernizacja dróg gruntowych. Ulice: Liściasta i Cmentarna na odcinku od ul. Grzybowej do Zgierskiej, wartość inwestycji 268 160 zł.

13. Modernizacja dróg gruntowych: Krótka, Wiejska, Kilińskiego, Cicha, Grzybowa, Zagajnikowa

14. Modernizacja ul. Wschodniej, wartość inwestycji wyniosła 113 004 zł.

15. Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte, wartość inwestycji – 708 187 zł, w tym 333 582 zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

17. Przebudowa ulic: Olczaka, Łącznej, Polnej, Wiatracznej, skrzyżowania ul. Wiejskiej, Krótkiej i odc. ul. Sienkiewicza oraz ul. Sosnowej, ul. Kasztanowej, ul. Granicznej, ul. Grzybowej. Przewidywana łączna kwota wydatków wynosi – 8 637 770 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5 985 000 zł.

18. Remont ul. Partyzantów, ul. Bema, ul. Gębickiej, ul. Przejazd oraz ul. Słonecznej, wartość zadania ok. 1 330 000 zł, w tym dofinansowanie – 581 900 zł.

19. Przebudowa ul. Średniej od ul. Partyzantów do ul. Maszkowskiej. Na wniosek burmistrza i za zgodą miejskich radnych wygospodarowano w budżecie 200 tys. zł. Taką samą sumę przekazał na ten cel powiat zgierski.

20. Przebudowa ul. Kołłątaja. Koszt ponad 160 tys. zł.

21. Bezpieczne przejścia dla pieszych: Bema, Lipowa, Sienkiewicza, Lotnicza, Traugutta, Stypułkowskiego, podświetlenie czterech przejść na Wyszyńskiego

22. Budowa chodników – rozpoczęcie w marcu 2024 r. Zadanie dotyczy: ul. Klonowa (obustronnie), ul. Dębowa (obustronnie), ul. Brzozowa (obustronnie), ul. Świerkowa (obustronnie), ul. Cicha (jednostronnie), ul. Cmentarna (jednostronnie). Szacowana całkowita wartość wydatków – 1 154 355 zł, w tym kwota dofinansowanie – 923 484 zł.

23. Remonty chodników – rozpoczęcie w marcu 2024 r. Zadanie dotyczy: ul. Północna i ul. Kilińskiego. Planowany koszt – 255 348 zł, w tym do 80% dofinansowanie z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

24. Przebudowa ul. Piaskowej, ul. Krasickiego i ul. Górnej w 2024 r. Szacowana całkowita wartość wydatków 1 445 197 zł, w tym kwota dofinansowania – 1 011 637 zł.

25. W 2024 r. kontynuacja inwestycji, która obejmuje ulice: Zagajnikową, Jodłową, Łąkową z fragmentem Konopnickiej do skrzyżowania z Cegielnianą, Narutowicza, Kościuszki, Wodną, Reja, Tartaczną, Kalinową, Grzybową, Krzeszewską, Rataja (na odc. od Piłsudskiego do al. Unii Europejskiej), Wiejską. Planowane zakończenie prac w 2026 r. Wartość inwestycji ponad 16 mln zł.

Najważniejsze inwestycje sportowe i rekreacyjne oraz remonty budynków miejskich (2011 – 2024)

1. Rewitalizacja Parku Miejskiego

W ramach inwestycji: zamontowano nowy mostek nad Bzurą, zrekultywowano roślinność, zbudowano główną aleję z kostki brukowej, wyprofilowano teren i nowe ścieżki, uregulowano górkę, usunięto stare słupy energetyczne, zainstalowano nowe, stylizowane latarnie w całym parku i elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stoliki szachowe, wodotryski, powiększono plac zabaw i siłownię plenerową, zamontowano kamery monitoringu i przyziemne lampy do podświetlenia pomników przyrody. Inwestycja została zrealizowana w ramach kilkuletniego projektu pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlösserów w Ozorkowie”, w ramach którego wyremontowano także zabytkowy budynek przy ul. Listopadowej 6a, tzw. Motarnię, zabytkowy budynek przy ul. Listopadowej 6b, dawny pałac Schlosserów, oraz ul. Listopadową.

2.Termomodernizacja kamienicy przy Listopadowej 39

W ramach prac: ocieplono ściany i strop, zmodernizowano system przygotowania ciepłej wody i ogrzewania, remont dachu i elewacji. Koszt – blisko 1 mln 400 tys. zł, z czego 1 mln zł stanowiło dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3. Remont trzech kamienic przy placu Jana Pawła II 8, 9, 10.

Realizacja inwestycji kosztowała ponad 3 mln zł. Budynki zostały ocieplone, zainstalowano w nich system centralnego ogrzewania naprawiono dachy, elewacje frontowe, wymieniono okna, drzwi zewnętrzne i orynnowanie.

4. Rewitalizacja Pałacu Schlosserów przy ul. Listopadowej.

Wymieniono wszystkie okna i drzwi, odnowiono elewację, elementy zdobnicze i sztukaterie, przywrócono pierwotną kolorystykę budynku, naprawiono dach, kominy, rynny, wymieniono oprawy świetlne. Zrewitalizowano także dziedziniec pałacu od strony parku, zbudowano nowe, stylizowane ogrodzenie. Wszystkie prace były prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków.

5. Rewitalizacja placu Jana Pawła II

W ramach prac: modernizacja płyty placu, kilku zabytkowych kamienic wokół niego, przylegającej ul. Berka Joselewicza, nowa fontanna. Koszt ponad 2 mln 800 tys. zł, w tym dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 2 mln 200 tys. zł.

6. Termomodernizacja przedszkoli miejskich

Remonty przeprowadzono w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Ozorkowie, w ramach której zmodernizowano PM5, PM3, PM1 i PM4. Inwestycja objęła m.in. naprawę i ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachu, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymianę grzejników, modernizację systemu ciepłej wody, wentylacji, instalacji elektrycznej, dostosowanie obiektu do wymagań p-poż., remont sanitariatów, wymianę oświetlenia na energooszczędne, malowanie ścian i sufitów, a także wymianę drzwi zewnętrznych oraz podłóg w części pomieszczeń. Inwestycja była dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i środków rządowych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach modernizacji budynków użyteczności publicznej wykonano także termomodernizację także Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Modernizacja sali gimnastycznych w szkołach: SP2, SP4, SP5.

Zakres prac objął wymianę podłogi, grzejników, wykonanie wentylacji oraz naprawę tynków i malowanie. Stare parkiety zostały zdemontowane, a na jego miejscu ułożono sportowe podłogi.

8. Budowa boisk wielofunkcyjnych i do piłki nożnej

Nowe boiska do piłki nożnej powstały przy każdej z miejskich szkół podstawowych. Boiska wielofunkcyjne do gier zespołowych powstały przy SP4 i SP5. Boiska zyskały nową nawierzchnię, bieżnię, oświetlenie, piłkochwyty, ławki, a na boisku zamontowano urządzenia sportowe. Miasto pozyskało środki na budowę boiska tego typu przy SP2.

9.Modernizacja hali sportowej

Zakres: wymieniona podłoga na specjalną sportową nawierzchnię, a następnie termomodernizacja obiektu, wymiana oświetlenia.

UDOSTĘPNIJ:
W wypadku zginęła
Magdalena Szczepania
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.