Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Z maczetą na spacer po wałach…

Chwasty na ponad 3 metry i roślinność niczym w dżungli. Niektórzy ozorkowianie mówią z sarkazmem, że na spacer nad rzekę trzeba zabrać ze sobą maczetę.

– Czy w ogóle ktoś dba o ten teren? Przecież to jest centrum miasta, a w wielu miejscach praktycznie nie można przejść ścieżką z powodu tych ogromnych chwastów – żali się pani Agnieszka.

Mieszkańcy nie szczędzą słów krytyki.

– To powinien być teren rekreacyjny. Miasto powinno wykorzystać fakt, że ma rzekę. Można by zagospodarować ten teren i zrobić coś w rodzaju bulwarów. Niestety, teraz nad rzeką mamy dżunglę – dodaje pan Władysław.

Niektórzy zwracają też uwagę na pokrzywy, które nie zostały wycięte w niedawno oddanym po remoncie parku miejskim. Zielsko rośnie na wałach wzdłuż Bzury.

– Burmistrz Jacek Socha wysłał od początku 2020 r. kilka wniosków do Wód Polskich w sprawie przeprowadzenie prac utrzymaniowych na brzegach i wałach Bzury (to tereny należące do WP).
27 maja do UM trafiło pismo z WP, w których czytamy: „W odpowiedzi na pismo z 7.05.2020 r., PGW Wody Polskie, Nadzór Wodny w Zgierzu informuje, że prace utrzymaniowe na rzece Bzurze, na terenie miasta Ozorkowa, zostały ujęte w planie rzeczowo-finansowym utrzymania wód na 2020 r. Zakres planowanych robót do wykonania obejmuje wykoszenie porostów ze skarp, ścinanie krzaków wraz z ich rozdrobnieniem, wykoszenie roślin korzeniących się w dnie, rozbiórkę zatorów oraz usunięcie gałęzi, konarów i śmieci. Jednakże termin wykonania prac oraz ich ostateczny zakres będzie uzależniony od akceptacji i przyznania środków oraz przeprowadzenia procedury przetargowej. Pomimo przeprowadzenia w latach ubiegłych procedur przetargowych, niestety nie udało się zrealizować przedmiotowych prac, ze względu na brak wyłonionych wykonawców” Podpisano: Specjalista Anna Kuroń, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Urząd miasta sukcesywnie wysyła pisma do Wód Polskich i przypomina o wykonaniu prac, które należą do zadań WP – mówi Izabela Dobrynin, rzecznik ozorkowskiego magistratu.