Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Powiat poddębicki Temat główny Uniejów Warto przeczytać

W Uniejowie na skarpie nad rzeką powstanie kaskadowa fontanna…

Ruszyła inwestycja polegającą na zagospodarowaniu zaniedbanej przestrzeni skarpy nad rzeką Wartą. Na placu budowy pojawił się pierwszy sprzęt ciężki, który rozpoczął prace polegające na budowie infrastruktury turystycznej i zagospodarowaniu terenu wzdłuż rzeki Warty od wydobycia ziemi w celu stworzenia niecek ziemnych, które z czasem zostaną wypełnione wodą i stworzą fontannę połączoną z kaskadowo płynącą wodą.

Zakres przewidzianych w projekcie zadań inwestycyjnych przedsięwzięcia będzie obejmował budowę: fontanny połączonej z kaskadowo płynącą wodą, wykorzystując naturalny spadek stoku; ciągów schodów z obu stron kaskady wodnej, tarasów ziemnych na pozostałej powierzchni działki oraz 2-metrowej szerokości ścieżki wplecionej w tarasy ziemne. Dopełnieniem przestrzeni będzie postawienie elementów małej architektury, tj. ławek, koszy oraz wykonanie oświetlenia. Stworzy to strukturę przestrzenno-widokową schodzącą kaskadami do pasażu pieszego nad wodą.

Realizowane zadanie należy do jednego z priorytetowych elementów strategii przestrzennej władz Uniejowa, stawiających sobie za cel zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez zagospodarowanie zaniedbanych terenów wzdłuż brzegów rzeki Warty i tym samym poprawę stanu zdrowia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności miejscowości przyciągającej coraz więcej turystów.

W drodze rozstrzygniętego postępowania przetargowego i podpisanej umowy, wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A. z Poddębic. Realizuje ono inwestycję na kwotę 1 979 632,22 zł. Na zagospodarowanie terenu wzdłuż Warty gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie w wysokości 6,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.