Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Powiat łęczycki Temat główny Łęczyca

W Łęczycy PUP już wypłaca po 5 tys. zł przedsiębiorcom

W powiecie łęczyckim, podobnie jak w całej Polsce, w ramach tarczy antykryzysowej, ruszyła pomoc dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy już rozpoczął wypłatę środków w wysokości 5 tys. złotych dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Wkrótce ruszą środki dla większych firm.

Małe firmy, którym pandemia koronawirusa zabrała możliwości zarobku, najbardziej odczuwają skutki kryzysu. Nic dziwnego, że przedsiębiorcy masowo składają wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Jedną z możliwości uzyskania wsparcia, jest ubieganie się o pożyczkę w wysokości 5 tys. złotych.

– Od 30 marca przyjmujemy średnio ok. 40 wniosków dziennie od mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób – mówi dyrektor PUP, Lidia Zięba. – W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy wypłaty środków w wysokości 5 tys. zł dla firmy. Świadczenie ma charakter pożyczki i, o ile przez okres 3 miesięcy, przedsiębiorca utrzyma dotychczasowy stan zatrudnienia, nie będzie musiał jej zwracać. Ponadto, wkrótce ruszamy z wypłatami dofinansowań dla pracodawców zatrudniających od 9 do 250 pracowników. Wysokość dotacji jest uzależniona od spadku obrotów firmy za pierwsze 3 miesiące bieżącego roku, w porównaniu z rokiem ubiegłym i może się wahać od 30 do 90% wnioskowanej kwoty. Dotacja jest przeznaczona na pokrycie części wynagrodzeń pracowniczych i składek ZUS a warunkiem jej otrzymania jest utrzymanie przez kolejne 6 miesięcy dotychczasowego stanu zatrudnienia.

W tarczy antykryzysowej przewidziano także pomoc dla samozatrudnionych pod warunkiem utrzymania stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy.

pup łęczyca
Na zdjęciu Lidia Zięba, dyrektor PUP w Łęczycy