Reporter

reporter-ntr.pl

termy uniejów
fotoreportaż Powiat łęczycki

Uroczystość w nowej sali

Oficjalne otwarcie sali sportowej w Wilczkowicach rozpoczęło się symbolicznym przecięciem wstęgi i podziękowaniami złożonymi przez dyrektor szkoły Emilię Kołodziejczyk oraz wójta gminy Łęczyca Jacka Rogozińskiego, dla wszystkich, którzy mieli swój udział w realizacji tej inwestycji. Dzieci zgodnie stwierdziły, że od tego momentu będą mogły mieć zajęcia wychowania fizycznego z prawdziwego zdarzenia bez względu na warunki atmosferyczne. W części artystycznej uroczystości przy dźwiękach muzyki swoje umiejętności zaprezentowały dzieci i młodzież z zespołu folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckigo oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach.