Reporter

reporter-ntr.pl

Aktualności Ozorków Powiat zgierski

Tego jeszcze nie było! Odśnieżanie po nowemu…

02Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne nie będzie w nadchodzącym sezonie zimowym odpowiedzialne za utrzymanie dróg. Oferta ozorkowskiej komunalki okazała się nie do przyjęcia. Cena zaproponowana przez OPK została odrzucona przez magistrat. Trzeba było ogłosić nowy przetarg. Po raz pierwszy w mieście za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialna będzie prywatna firma.
Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Budownictwo Ogólne i Drogowe Jacek Jańczyk z Ozorkowa wygrał przetarg na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016. Firma ta po raz pierwszy będzie świadczyć tego typu usługi w Ozorkowie. Umowa opiewa na 217 tys. zł z możliwością zwiększenia tej kwoty o 50 procent.
– W ramach umowy firma jest zobowiązana do odśnieżania dróg powiatowych i gminnych, zarówno asfaltowych jak i gruntowych, chodników miejskich i miejsc postojowych należących do miasta – mówi Izabela Dobrynin, rzecznik urzędu miasta w Ozorkowie.
Wykonawca jest zobowiązany do odśnieżania i likwidacji śliskości w pierwszej kolejności na drogach przelotowych, tj. Zgierskiej, Wyszyńskiego, Listopadowej, Łęczyckiej, Konstytucji 3-go Maja, Starzyńskiego, Nowe Miasto, Nowy Rynek. Firma dysponuje dwiema piaskarkami, trzema pługami, w tym jednym przystosowanym do odśnieżania chodników i ładowarką do usuwania śniegu. Pracownicy firmy, zgodnie z umową, są zobowiązani niezwłocznie, najpóźniej do 60 minut, podjąć interwencję po otrzymaniu polecenia wyjazdu sprzętu w miasto od dyżurującego pracownika UM.
(stop)