Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Spółdzielnia rozlicza i zwraca pieniądze

Spółdzielnia mieszkaniowa w Ozorkowie rozlicza się z mieszkańcami z wniesionych zaliczek na pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za sezon grzewczy. Rozliczenia są dokonywane odrębnie dla każdej nieruchomości mieszkaniowej.

– Zasoby mieszkaniowe Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są podzielone na 22 oddzielne nieruchomości. Wynik rozliczenia jest uzależniony od kosztów i wysokości zaliczek wniesionych w danej nieruchomości, a tak naprawdę to decydującym elementem jest średnia temperatura z okresu zimy w szczególności miesiące: grudzień, styczeń i luty. Tegoroczna zima była nad wyraz łaskawa a więc i zwroty są zdecydowanie wyższe od lat poprzednich. Średni zwrot za statystyczne mieszkanie 46,35m2 w roku bieżącym wyniósł 471 zł, a w roku poprzednim 350 zł (134,6% ). Zwroty pomiędzy nieruchomościami różnią się między sobą ze względu na różną ilość energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania przeliczoną na 1 mkw. powierzchni użytkowej oraz różne wysokości stawek opłat zaliczkowych wnoszonych za centralne ogrzewanie – tłumaczy Piotr Piętka, prezes SM w Ozorkowie.

Nadpłaty w pierwszej kolejności są przeznaczane na pokrycie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokalu (jeśli takie występują) albo członek może je przekazać na pokrycie kolejnych należności w opłatach za użytkowanie lokalu bądź wskazać konto, na które spółdzielnia przeleje jego nadpłatę.