Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Poddębice Powiat poddębicki Temat główny Warto przeczytać

Rośnie liczba bezrobotnych

Z początkiem pandemii do końca października blisko 100 mieszkańców powiatu poddębickiego straciło pracę. Najwięcej zarejestrowanych w urzędzie pracy jest bezrobotnych z gminy Poddębice – prawie 500. Najmniej bezrobotnych jest w Dalikowie – niewiele ponad 100. Najgorsze jest to, że w mieście i gminie Poddębice liczba bezrobotnych systematycznie rośnie. Stopa bezrobocia w powiecie poddębickim wynosi prawie 7 procent.

– Niestety, zauważalny jest przyrost liczby osób rejestrujących się w naszym urzędzie. Nie ma co ukrywać, że na rynku pracy sytuacja nie jest dobra w związku z pandemią – mówi Urszula Patora, dyrektor PUP w Poddębicach.

Szefowa poddębickiego pośredniaka dodaje, że – jak na razie – urząd nie był informowany o masowych zwolnieniach pracowników. W tej chwili w powiecie poddębickim jest zarejestrowanych prawie 1240 bezrobotnych.

Urząd pracy wciąż wspomaga przedsiębiorców.

Od 2 kwietnia przyjmowane są wnioski o udzielenie jednorazowej pożyczki w kwocie 5000 zł (z możliwością umorzenia) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

– Do połowy tego miesiąca zostało złożonych 1719 takich wniosków, w tym udzielono wsparcia 1642 osobom na kwotę 8 188 870 zł – słyszymy od U. Patory.

Od 14 kwietnia urząd przyjmuje wnioski na dofinansowanie dla pracodawców, przedsiębiorców z terenu powiatu, które dotyczą pokrycia części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID – 19. Do tej pory zostało złożonych 126 takich wniosków, w tym zrealizowanych 123 na kwotę 3 906 612,27zł.

Dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników – dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID – zostało złożonych 315 wniosków, w tym zrealizowano 310 na kwotę 1 563 536 zł.

Dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne – zostało złożonych 5 wniosków, w tym zrealizowano 4 wnioski na kwotę 35 845,83zł.

Od 30 czerwca Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach przyjmuje wnioski na niskoprocentową pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych – zostało złożonych 81 wniosków, w tym zrealizowano 80 wniosków na kwotę 221 437,53zł.

PUP w Poddębicach udzielił też wsparcia w ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej. Został zrealizowany jeden taki wniosek na kwotę 9 658,47zł.