Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

fotoreportaż Powiat łęczycki

Procesja w Łęczycy

Tradycyjnie ulicami miasta przeszli wierni w uroczystości Bożego Ciała. Skupienie, modlitwa i wspomnienie Ostatniej Wieczerzy oraz Przeistoczenie chleba i wina towarzyszyły mieszkańcom, którzy przeszli do czterech ołtarzy, usytuowanych przy pl. T. Kościuszki, Zespole Szkół im. J. Grodzkiej, Domu Pomocy Społecznej i klasztorze ojców Bernardynów. Na zakończenie uroczystości wierni otrzymali błogosławieństwo.