Reporter

reporter-ntr.pl

termy uniejów
Warto przeczytać

Ósmoklasiści do boju! Dziś język polski

Ponad 360 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych napisze dziś egzamin z języka polskiego, przeprowadzany będzie w reżimie sanitarnym.

Na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania ósmoklasiści będą mieć 2 godziny. W środę, przed uczniami egzamin z matematyki, a w czwartek, egzamin z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie, czyli 16-18 czerwca.

Prace ósmoklasistów sprawdzą egzaminatorzy, a wyniki będą przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wyniki będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasiści otrzymają tydzień później.