Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Temat główny Warto przeczytać

Od 15 maja maseczki nie będą obowiązkowe na świeżym powietrzu. Jest rozporządzenie

koronawirus

Od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu. Ale luzowanie obostrzeń w tym zakresie będzie tylko czasowe i ma obowiązywać na razie do 5 czerwca.

Rząd luzuje obostrzenia w sprawie maseczek

Od dnia 15 maja do 5 czerwca nie będzie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. To jeden z kluczowych zapisów opublikowanego w czwartek, 6 maja, rządowego rozporządzenia w sprawie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

W dokumencie wprost napisano, że „od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu.

To jednak nie oznacza, że maseczki całkiem znikną. Lista miejsc, w których wciąż będą konieczne jest długa, to m.in. transport publiczny, drogi, place, cmentarze, promenady, bulwary, zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej, w tym szkoły czy banki, a także obiekty handlowe. Nakaz noszenia maseczek w tych przestrzeniach przedłużono do 6 czerwca.

Nakaz noszenia maseczek obowiązuje do 6 czerwca:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego
  • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • na terenie nieruchomości wspólnych
  • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
  • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  • w obiektach handlowych lub usługowych