Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Łęczyca

Nowi członkowie komisji, stare pensje włodarzy

burmistrz - sesjaPo środowych sesjach radnych miejskich i powiatowych znamy składy osobowe poszczególnych komisji. Radni, którzy będą w nich pracować sami zgłaszali swoje kandydatury.
W magistracie można było odnieść wrażenie, że głosowanie to tylko formalność. Członkowie rady miasta podzielili się w następujący sposób:
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej: Marta Arkuszewska (przewodnicząca), Damian Czerwiński, Marcin Zasada, Tomasz Czajkowski, Tomasz Pijewski, Tomasz Baranowski, Krzysztof Razik.
Komisja Gospodarki i Mienia: Wojciech Wojciechowski (przewodniczący), Andrzej Domagała, Krzysztof Urbański, Tomasz Pijewski, Tomasz Baranowski.
Komisja Planu i Budżetu: Marek Jóźwiak (przewodniczący), Marcin Zasada, Krzysztof Urbański, Karol Zieliński, Paweł Kulesza.
Komisja Rewizyjna: Andrzej Domagała (przewodniczący), Robert Łukasiewicz, Wojciech Wojciechowski, Paweł Kulesza, Karol Zieliński.
Komisja Sportu i Rekreacji: Robert Łukasiewicz (przewodniczący), Marek Jóźwiak, Damian Czerwiński, Marcin Zasada, Tomasz Czajkowski, Tomasz Pijewski, Krzysztof Razik. Podczas ubiegłotygodniowej sesji miejskiej radni zagłosowali także nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Krzysztofa Lipińskiego, burmistrza Łęczycy. Pensja naliczana jest od 1 grudnia.
Postanowiono, by wynagrodzenie nowego włodarza miasta było na dokładnie takim samym poziomie jak pensja poprzedniego burmistrza. Na wypłatę składa się kilka elementów w kwotach:
5 800 zł – wynagrodzenie podstawowe,
1 900 zł – dodatek funkcyjny,
1 160 zł – dodatek stażowy w wysokości 20%,
1 540 zł – dodatek specjalny,
Łącznie jest to suma 10 400 zł brutto miesięcznie.
W starostwie powiatowym natomiast komisje pracować będą w następujących zespołach:
Komisja Rewizyjna: Zenon Dąbrowski (przewodniczący), Monika Kilar-Błaszczyk (zastępca), Eugeniusz Stańczyk (sekretarz), Krystyna Grabowska, Janusz Mielczarek.
Komisja Planu, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa: Eugeniusz Stańczyk (przewodniczący), Sławomir Łuczak (zastępca), Krzysztof Ogórek, Józef Mikołajczyk, Jarosław Kołodziejczak, Monika Kilar-Błaszczyk, Renata Lepalczyk, Radosław Kupis.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: Edward Cymmer (przewodniczący), Janusz Mielczarek (zastępca), Zenon Dąbrowski, Krzysztof Hopaluk, Janusz Otto, Renata Lepalczyk.
Komisja Edukacji, Kultury, Turystyki i Kultury Fizycznej oraz Promocji: Krystyna Grabowska (przewodnicząca), Michał Czekalski (zastępca), Radosław Kupis, Zenon Dąbrowski.
Zarobki starosty Wojciecha Zdziarskiego pozostawiono na tym samym poziomie – 10 628 zł brutto (5 200 zł – wynagrodzenie zasadnicze, 1 850 zł – dodatek funkcyjny, 2 538 zł – dodatek specjalny, 1 040 zł – dodatek stażowy).
tekst i fot. (MR)