Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Na co starczy pieniędzy w przyszłym roku?

Jaki będzie budżet Ozorkowa na 2021 rok?

Trudne rozmowy o pieniądzach w czasach pandemii.

Projekt budżetu na 2021 r. opiera się na założeniu budżetu zrównoważonego, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na działania związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Dochody budżetowe i wydatki planuje się na poziomie bieżącego roku, czyli ok. 100 mln zł, jednakże z uwagi na negatywne skutki ekonomiczne epidemii, istnieje możliwość zmniejszenia dochodów budżetowych, co wymusi dokonanie cięć w zaplanowanych wydatkach. Miasto planuje zaciągnięcie kredytu w wysokości ok. 2,5 mln zł.
Jeśli chodzi o inwestycje, to priorytetem będzie kontynuacja zadań już rozpoczętych oraz realizacja tych, na które miasto złożyło wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych:
1. kontynuacja przebudowy Zachodniej, Pogodnej, Spokojnej, Konarskiego
2. zakończenie zadania „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlosserów w Ozorkowie”, czyli:
a. zakończenie rewitalizacji MDK i MBP (pałac)
b. zakończenie przebudowy Listopadowej
3. modernizacja zasobu komunalnego
4. termomodernizacja budynku przy Stypułkowskiego 1, gdzie znajduje się MOPS i lokale mieszkalne.
Po uzyskaniu dofinansowania realizowane będą w 2021 r. m.in.
5. przebudowa Zagajnikowej i Jodłowej
6. termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej 39
7. kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2.
Szacowane wydatki na inwestycje: 9 mln zł.