Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski

Lokale mieszkalne na terenie OSM?

Według nieoficjalnych informacji dobrze znana na lokalnym rynku firma budowlana przymierza się do kupna majątku upadłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej.

– O tym mówi się w mieście – słyszymy od mieszkańca Ozorkowa. – Miejscowa firma jest dobrze znana z podobnych inwestycji. Ma już na swoim koncie szereg wybudowanych nieruchomości usługowo – mieszkalnych. Podobno chce kupić działkę wraz z budynkami byłej spółdzielni i część pomieszczeń wykorzystać pod usługi, a część pod mieszkalnictwo.

Wysłaliśmy maila z pytaniami do przedsiębiorstwa. Odpowiedzi nie uzyskaliśmy.

W sprawie próbowaliśmy też porozmawiać z syndyk, która obecnie prowadzi czynności w upadłej OSM. Niestety, nie odbierała telefonu.

Nie jest tajemnicą, że w spółdzielni mleczarskiej trwa teraz wycena majątku.

Dorota Borkowska, syndyk masy upadłościowej OSM, zapewniała pod koniec ub. roku, że zrobi wszystko, aby wierzycieli zaspokoić w jak największym stopniu.

– Zdaję sobie sprawę z tego, jak duży niepokój społeczny wywołuje proces upadłościowy mleczarni w Ozorkowie. Chciałabym ostudzić nastroje. Po to jest to postępowanie upadłościowe, aby wierzyciele, współpracownicy, byli i obecni pracownicy oraz rolnicy otrzymali jak największy stopień zaspokojenia. Taki jest cel i postaram się przeprowadzić ten proces w możliwie szybkim terminie – usłyszeliśmy.

Pod koniec 2019 r. syndyk mówiła „Reporterowi”, że trudno jest określić, kiedy oraz którzy wierzyciele będą spłacani jako pierwsi. Te kwestie regulują przepisy prawa upadłościowego.

– Zasady są takie, że na początku spłacane są koszty postępowania. Później, w odrębnej kategorii, spłacani są wierzyciele, którzy są zabezpieczeni rzeczowo. Także w odrębnej kategorii spłacani są pracownicy, w zależności, czy zadłużenie firmy w stosunku do nich powstało przed, czy po ogłoszeniu upadłości. Oczywiście na liście są rolnicy i inni wierzyciele. Naprawdę ten proces jest skomplikowany – nie ukrywała syndyk. – Termin wypłat zaległości w dużej mierze zależy od tego jak długo potrwa procedura sprzedaży tego majątku.

Syndyk przyznała, że są zainteresowani przejęciem upadłego majątku spółdzielni mleczarskiej.


Czy w budynkach upadłej spółdzielni będą lokale usługowo – mieszkalne?