Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Ozorków Powiat zgierski Warto przeczytać

LO w Ozorkowie będzie kształcić specjalistów od cyberbezpieczeństwa

Tylko w 16 szkołach średnich w Polsce MON zakłada klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Jedna z nich powstaje w I LO w Ozorkowie.

Już we wrześniu br. I LO im. S. Żeromskiego w Ozorkowie, jako jedna z szesnastu szkół w Polsce i jedyna w województwie, otworzy klasę o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” w ramach pilotażowego programu „CYBER.MIL z klasą”.

Realizowany pod patronatem MON i WAT, a w Ozorkowie również we współpracy z PŁ, nowatorski projekt zakłada kształcenie młodzieży w zakresie informatyki na potrzeby wojska i bezpieczeństwa państwa. Uczniowie będą zdobywać wiedzę i umiejętności pod okiem specjalistów z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (RCI Kraków) oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Będą uczyć się m.in.: informatyki, podstaw kryptografii, algorytmiki i zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Zyskają wiedzę z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W procesie rekrutacji pod uwagę będą brane oceny z matematyki, informatyki i fizyki oraz z języka angielskiego. Kandydaci będą musieli uzyskać minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobre na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z wyżej wymienionych przedmiotów, a także deklarować zainteresowanie problematyką obronności i wojska. Jak przekonuje opiekun klasy, Maciej Darnikowski, absolwenci w przyszłości powinni z powodzeniem ubiegać się o przyjęcie na uczelnie wojskowe i cywilne, zajmujące się bezpieczeństwem technologii informatycznych, a także stać się specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy.

W ciągu trzech lat MON wyda na realizację programu 5.760.000 zł. Oznacza to, że szesnasta część tej sumy zostanie zainwestowana w Ozorkowie. Wsparcie finansowe szkoła będzie mogła wykorzystać m.in. na zakup najwyższej klasy sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Dofinansowaniem objęte zostanie również wynagrodzenie nauczycieli specjalistów.

– Aby zakwalifikować się do programu „CYBER.MIL z klasą”, powiatowa szkoła musiała spełnić szereg wysoko postawionych kryteriów formalnych. Tworzymy przyszłościowy kierunek kształcenia, bardzo istotny dla obronności kraju. To wielki sukces naszej placówki i wielkie wyzwanie – mówi wicestarosta zgierski Dominik Gabrysiak, odpowiedzialny za powiatową oświatę.