Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Łęczyca

„Łęczycanka” wprowadza podwyżki

pacholski czołoWłaściciele garaży w nowym roku muszą liczyć się ze wzrostem ponoszonych kosztów. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej wprowadza wyższe opłaty na fundusz remontowy, wzrosła również stawka eksploatacyjna.
– Zarząd zorganizował spotkania z właścicielami garaży, podczas których została przedstawiona aktualna sytuacja finansowa, którą zastaliśmy na nieruchomościach garażowych. Okazało się, że poprzednie zarządy doprowadziły do sytuacji ujemnego salda na funduszu remontowym. Po prostu wydawano więcej pieniędzy na remonty garaży, niż zbierano od ich właścicieli, a niedobór pokrywano z wpływów z budynków mieszkalnych. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, żeby osoby nie będące właścicielami garaży płaciły za ich utrzymanie. Dodatkowo właściciele garaży nie mieli żadnej kontroli nad zasadnością wydawanych pieniędzy. W związku z powyższym, po przeprowadzeniu konsultacji z właścicielami garaży – jak przy każdej podwyżce, były głosy negatywne i pozytywne – została podjęta uchwała o podniesieniu stawki na fundusz remontowy z 60 gr netto miesięcznie za 1 mkw. do 1 zł netto za 1 mkw., podwyższono również stawkę eksploatacyjną z 55 gr netto miesięcznie za 1 mkw. do 85 gr – informuje Jarosław Pacholski, prezes zarządu „Łęczycanki”. – Pieniądze te będą księgowane na kontach właścicieli garaży i zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na utrzymanie substancji garażowej.
Dla właścicieli garaży, jak się okazuje, jedną z ważniejszych potrzeb jest utwardzenie terenów dojazdowych. Nie jest to mały wydatek. Jeżeli chodzi o kompleks garaży na ul. Belwederskiej to szacunkowy koszt wynosi około 500 tys. zł. Tym bardziej, że uporządkowania wymaga również infrastruktura, w szczególności rozwiązana musi być sprawa odprowadzenia wód opadowych, co również przełoży się na wzrost kosztów.
– Z funduszu remontowego będą oczywiście realizowane bieżące remonty i naprawy garaży, a zaoszczędzone środki będą zbierane np. na utwardzenie terenu. Dodatkowo, zarząd zaproponował kolejne spotkania z właścicielami garaży, na których będą podawane bieżące informacje dotyczące kosztów utrzymania garaży i zakresów przeprowadzanych remontów – dodaje J. Pacholski. – Pozwoli to uniknąć niedomówień co do zasadności wydatków i na bieżąco zapewni kontrolę nad stanem finansów.
To chyba pierwsza taka sytuacja, że spółdzielcy poniekąd sami sfinansują utwardzenie terenów wokół garaży. Nie nastąpi to jednak zbyt szybko, bo szacunkowe koszty takiego działania są bardzo duże.
tekst i fot. (MR)