Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski

Kamienice konfliktują. Władza kontra opozycja

kamienica ozo1Choć od wyborczej walki minął już jakiś czas, to wciąż w mieście słychać krytyczne w stosunku do władzy głosy. Do redakcji zadzwonił Czytelnik, który – jak sam powiedział – ma prawdziwą bombę na lokalną władzę. Spotkaliśmy się z naszym informatorem. „Bomba” okazała się brakiem pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie remontów trzech kamienic na pl. Jana Pawła II. Pieniądze na renowację budynków dała Unia. Czy teraz miasto będzie musiało zwrócić miliony złotych?
Kwestia braku pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na remont kamienic nr 7, 19 i 20 na pewno podgrzewa atmosferę w ozorkowskim magistracie. Nasz rozmówca jest pewien, że ten temat burmistrzowi jest mocno nie na rękę.
– Inwestor, czyli miasto, nie wystąpił do konserwatora zabytków o decyzje administracyjną w postaci zgody na prowadzenie remontu zabytkowych kamienic. W tej sytuacji nie można już mówić o przeoczeniu. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i grożą za to poważne konsekwencje – słyszymy.
Jak się dowiedzieliśmy, o sprawie dyskutowali już radni poprzedniej kadencji. Protokół komisji rewizyjnej dotyczący rewitalizacji kamienic był bardzo krytyczny. Dziwne jednak, że temat nie został wykorzystany przez opozycję podczas kampanii a powraca dopiero po jej zakończeniu i wyborach samorządowych.
– Może to błąd – przyznaje mieszkaniec związany z opozycją burmistrza Sochy. – Chcieliśmy grać fair i to się nie opłaciło. Zgłosiliśmy problem do gazety i nie jest wykluczone, że pójdziemy z tym dalej jeśli będzie trzeba. To sprawa dla prokuratury.
Jak na krytykę odpowiada burmistrz?
– Remont kamienic zlokalizowanych przy placu Jana Pawła II przeprowadzony w ramach projektu rewitalizacji przestrzeni publicznej został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną popartą pozwoleniem na budowę – mówi burmistrz Jacek Socha. – Prace remontowe były prowadzone przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, również inspektor nadzoru budowlanego posiadał wszelkie wymagane uprawnienia. Prace związane z rewitalizacją kamienic zostały wykonane terminowo i przyczyniły się do poprawy stanu technicznego kamienic oraz poprawy wizualnej przestrzeni placu Jana Pawła II.
Pomijając fakt związany z walką polityczną trzeba przyznać, że lokatorzy wyremontowanych kamienic pozytywnie oceniają działania władz miasta. Cieszą się, że budynki zostały zmodernizowane. Mają jednak nadzieję, że oprócz elewacji już niedługo odnowione zostaną również podwórka posesji.
tekst i fot. (stop)