Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

starostwo poddębice
Poddębice Powiat poddębicki Warto przeczytać

Gorąca dyskusja w samorządzie. „Pan nie masz chyba w sercu powiatu poddębickiego, panie wicestarosto Majer”

… tymi słowami zwrócił się radny opozycyjny Błażej Dudziński do wicestarosty Piotra Majera, podczas niedawnej sesji powiatowej.
Punktem zapalnym były plany zarządu powiatu, aby poszerzać wybudowaną kilka lat temu drogę z Poddębic na Byczynę. Radny Dudziński wymieniał inne grogi powiatowe które wymagają remontu mówiąc że w poprzednich kadencjach wyremontowano 200 km dróg. Zdaniem radnego opozycyjnego są ważniejsze potrzeby niż poszerzanie nowej drogi. Co ciekawe poparł go członek zarządu powiatu Zdzisław Cyganiak.
Planów poszerzenia drogi bronili starostowie.

Poprosiliśmy o komentarz Piotra Majera.

– Plan poszerzenia drogi powiatowej nr 3707E na odc. Poddębice – Byczyna jest podyktowany zwłaszcza poprawą bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi, a także inwestycjami jakie powstają przy tej drodze. Jest to droga dojazdowa do Centrum Sportu i Rekreacji w Byczynie i dużej plantacji owoców i warzyw w Górze Bałdrzychowskiej Kolonia będącej własnością spółki Daifressh Berry, a także jedną z dróg dojazdowych do nowo budowanych basenów termalnych w Poddębicach. Jezdnia na przedmiotowym odcinku uległa przebudowie w 2014 r. Po jednej stronie jezdni wybudowano ciąg pieszo-jezdny, a szerokość jezdni nie uległa zmianie. Pozostawienie dotychczasowej nienormatywnej szerokości jezdni i ograniczenie jej z jednej strony krawężnikiem, spowodowało z jednej strony poprawę dla ruchu rowerowego i pieszego, a z drugiej strony zagrożenie potrącenia (rowerzysty, pieszego) przez wypadający z drogi samochód.
Zarząd powiatu zamierza aplikować o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę przedmiotowej drogi, na dalszym jej odcinku, tj. Góra Bałdrzychowska – Kałów. Tym wnioskiem chcemy objąć również odcinek wyznaczony do poszerzenia i skorzystać z dofinansowania – informuje wicestarosta.
P. Majer dodał, że za nieprawdę należy uznać stwierdzenie radnego Dudzińskiego, co do wyremontowanych km dróg.

– W ostatnich dwóch kadencjach przebudowano i wyremontowano 49,87 km dróg powiatowych, wykonano nakładkę masą na gorąco na dł. 20,69 km oraz cienką nakładkę na zimno „slurry seal”na dł. 28,84 km. Jest to zaledwie połowa z podanej przez radnego km dróg – usłyszeliśmy. – Każdy zarządca wykorzystuje wszelką możliwość pozyskania środków finansowych z zewnątrz, uczyniono to poprzednio i też chcemy wykorzystać nadarzającą się sytuację. Fakt, że członek zarządu ma odrębne zdanie do części planów przebudowy dróg, potwierdza fakt, że decyzje zarządu powiatu podejmowane są demokratycznie, zwykłą większością głosów.