Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

fotoreportaż Powiat łęczycki

Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniach 22 – 26 listopada obchodzono Dni Honorowego Krwiodawstwa, a w piątek podczas trwania akcji poboru krwi przy Urzędzie Miasta w Łęczycy burmistrz Paweł Kulesza, wicestarosta powiatu łęczyckiego Wojciech Zdziarski oraz przedstawiciele Klubu HDK PCK „Strażak” przy OPS w Łęczycy wręczali upominki dla krwiodawców. Dziękowali również za szlachetną postawę, dzielenia się tym co najcenniejsze, czyli bezcennym darem jakim jest krew. W piątek krew oddało 27 honorowych krwiodawców. Pozyskano 12,150 ml krwi.