Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki

Święto Trzech Króli w Tumie

W święto Objawienia Pańskiego dzieci z tumskiej parafii przybyły do kościoła w koronach. Podczas nabożeństwa wzięły czynny udział w adoracji Pana Jezusa przy żłóbku. Również 6 stycznia, w tumskiej parafii, śpiew połączył wszystkich, którzy przyszli, aby przeżyć wspólne kolędowanie. Na…

Święta Rodzina i Trzej Królowie w miejskim parku

Bożonarodzeniowa szopka, która po raz pierwszy w minione święta utworzona została w parku miejskim w Łęczycy wzbudziła pozytywne emocje wśród wielu mieszkańców. Były nawet żywe zwierzęta – owce i króliki. – To świetny pomysł. Całą rodziną przyszliśmy w święta na…

Motomikołaje przejechali przez miasto

W tym roku w Łęczycy z powodu pandemii koronawirusa nie było corocznego Rajdu Mikołajkowego, byli za to mikołaje na motorach, którzy przejechali przez miasto w drodze do Domu Dziecka w Grotnikach. Mikołaje na motorach ze Stowarzyszenia Motocykliści Łęczyca od początku…

Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniach 22 – 26 listopada obchodzono Dni Honorowego Krwiodawstwa, a w piątek podczas trwania akcji poboru krwi przy Urzędzie Miasta w Łęczycy burmistrz Paweł Kulesza, wicestarosta powiatu łęczyckiego Wojciech Zdziarski oraz przedstawiciele Klubu HDK PCK „Strażak” przy OPS w…

Biało-czerwono w regionie

W Święto Niepodległości przy tablicach na Nowym Cmentarzu, upamiętniających poległych i zasłużonych dla Ojczyzny, złożyli kwiaty burmistrz Jacek Socha, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kałużny oraz grupa mieszkańców. Podobnie w Łęczycy, w kościele pw. św. Andrzeja odbyła się Msza Święta w…

Warsztaty łucznicze na dziedzińcu zamkowym

Młodzież z SP nr 3 w Łęczycy, której udało się wziąć udział w łuczniczych warsztatach, nie przeszkodziły ani niskie chmury, ani padający chwilami niewielki deszczyk. Pod czujnym okiem profesjonalistów z bractwa Łuczników św. Jerzego (Sagittari St. Georgii), uczniowie mogli sprawdzić…

Dzień Edukacji Narodowej w Łęczycy

14 października zarówno burmistrz Łęczycy Paweł Kulesza, jak i starosta łęczycki Janusz Mielczarek dziękowali nauczycielom podległych im placówek edukacyjnych za trud i poświęcenie wkładane w codzienną pracę. Niektórzy nauczyciele zostali nagrodzeni, inni otrzymali akty mianowania po zdanym egzaminie, były też…

„Czad i Ogień. Obudź czujność”

Na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy odbył się etap powiatowy kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czad i Ogień. Obudź czujność”. Podczas festynu odbyły się pokazy sprzętu ratowniczego i gaśniczego będącego na stanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy oraz jednostek ochotniczych straży…

Śladami przeszłości Łęczycy

Na terenie miasta została rozegrana gra miejska podczas, której uczestnicy poznawali historię Łęczycy. Szukali zmian w architekturze miejskiej, jakie zachodziły na przestrzeni lat. W grze uczestniczyła młodzież z czterech łęczyckich szkół. Pięć drużyn rywalizowało ze sobą rozwiązując zadania w poszczególnych…

Uroczystość w nowej sali

Oficjalne otwarcie sali sportowej w Wilczkowicach rozpoczęło się symbolicznym przecięciem wstęgi i podziękowaniami złożonymi przez dyrektor szkoły Emilię Kołodziejczyk oraz wójta gminy Łęczyca Jacka Rogozińskiego, dla wszystkich, którzy mieli swój udział w realizacji tej inwestycji. Dzieci zgodnie stwierdziły, że od…