Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

Ozorków Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Burmistrz Ozorkowa apeluje do dłużników. Urząd przetestuje „śmieciową aplikację”

Ozorków zamierza skorzystać z doświadczeń miasta Świdnik w ustaleniu osób, które nie płacą za odbiór śmieci, chociaż mieszkają na terenie miasta. W zdecydowanej większości samorządów w Polsce część mieszkańców uchyla się od płacenia za śmieci i nie widniej w deklaracjach. Znalezienie takich osób umożliwia specjalna aplikacja, opracowana i wykorzystywana w Świdniku, dzięki której w tym mieście ustalono blisko 1,5 tys. mieszkańców, niezgłoszonych w tzw. śmieciowych deklaracjach.

Na początku marca burmistrz Jacek Socha i przedstawiciele władz Świdnika zawarli porozumienie w sprawie bezpłatnego przekazania aplikacji.

Aplikacja działa w ten sposób, że porównuje informacje o liczbie mieszkańców danej nieruchomości z różnych baz danych, m.in. z placówek oświatowych, Urzędu Stanu Cywilnego, wspólnot mieszkaniowych, ośrodka pomocy społecznej, w którym ujęte są m.in. rodziny korzystające z programu „500+”. Aplikacja porównuje te dane z danymi na deklaracjach śmieciowych i wychwytuje niezgodności dotyczące liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

– Apeluję do osób, które nie płacą za odbiór odpadów, o złożenie zgodnej ze stanem faktycznym deklaracji – mówi burmistrz Jacek Socha. – Jeśli aplikacja wykaże niezgodność między liczbą osób w deklaracji, a stanem faktycznym, a postępowanie wyjaśniające potwierdzi taki stan rzeczy, właściciel nieruchomości będzie musiał uiścić zaległe opłaty nawet do trzech lat wstecz.

Świdnicka aplikacja cieszy się sporym zainteresowaniem wśród samorządowców, ponieważ pozwala uszczelnić system gospodarowania odpadami komunalnymi. Jest to o tyle istotne, że system ten musi się samofinansować; samorząd nie może do niej dokładać ani na nim zarabiać. Stawka za śmieci ustalana jest przez firmy je odbierające na podstawie ilości odpadów z danego terenu. W sytuacji, gdy część mieszkańców uchyla się od płacenia za odbiór odpadów, to pozostali płacą więcej.