Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać Zgierz

Bomba ekologiczna w Zgierzu!

Pracownicy Polskiej Grupy Energetycznej, którzy wykonują prace przy budowie ciepłociągu wzdłuż ulicy Kolorowej w Zgierzu natrafili na znaczny wyciek substancji ropopochodnej. Na miejsce przyjechali pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy stwierdzili, że pod ziemią może znajdować się co najmniej tona nieznanej substancji.

Inspektorzy, którzy udali się na miejsce, stwierdzili, że substancja płynna, ciekła, ma zdecydowanie zapach i konsystencję substancji o charakterze ropopochodnym. Zostały pobrane próbki w celu określenia zawartości poszczególnych węglowodorów w rej próbce i ewentualnego zanieczyszczenia ziemi nieznaną na ten moment substancją.

WIOŚ wystąpi do prezydenta Zgierza i spółki PGE o zabezpieczenie wycieku. Mogło dojść do skażenia znacznej części terenu, co mogą niebawem potwierdzić pobrane próbki gleby.