Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ads

Ads

fotoreportaż Powiat zgierski Powiat łęczycki

Biało-czerwono w regionie

W Święto Niepodległości przy tablicach na Nowym Cmentarzu, upamiętniających poległych i zasłużonych dla Ojczyzny, złożyli kwiaty burmistrz Jacek Socha, przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Kałużny oraz grupa mieszkańców.

Podobnie w Łęczycy, w kościele pw. św. Andrzeja odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez ks. dziekana Sławomira Sobierajskiego. Po niej burmistrz Paweł Kulesza, radni Rady Miasta, starosta łęczycki Janusz Mielczarek oraz pozostali uczestnicy złożyli wieńce przy pomniku Matki Boskiej. Następnie zebrani udali się na cmentarz parafialny, na którym to również złożyli wieńce przy tablicy upamiętniającej pomordowanych żołnierzy w wojnie polsko-bolszewickiej. Biało-czerwony wieniec złożyli także łęczyccy motocykliści.

Z uwagi na pandemię koronawirusa, obchody Święta Niepodległości miały skromny, bardziej symboliczny wymiar.