Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Poddębice Powiat poddębicki Warto przeczytać

Bezpieczny powrót do przedszkoli i szkół?

Rodzice wszystkich dzieci, zapisanych do Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach, zadeklarowali obecność maluchów w placówce od 1 września br. Czynne będą obydwa oddziały przedszkola – na ul. Przejazd oraz Miłej.

Dyrekcja poddębickiego przedszkola przygotowała procedury bezpieczeństwa na czas pandemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przestrzegać ich muszą pracownicy, dzieci, a także ich rodzice. Informacje w tym zakresie zostały zamieszczone na stronie internetowej placówki.

Do obowiązujących wytycznych należą m.in.:

– jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali;

– przestrzeń do zabawy i nauki jest odpowiednia do liczby dzieci uczęszczających do przedszkola oraz zgodna z wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r.;

– minimalna przestrzeń do zajęć i zabawy dla dzieci jest zgodna z wytycznymi GIS, MZ i MEN;

– wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę oraz w razie potrzeby;

– zabawki i pomoce dydaktyczne codziennie mają być poddawane dezynfekcji;

– spożywanie przez dzieci posiłków będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, podobnie jak korzystanie z placu zabaw/terenu ogrodu przedszkola;

– rodzic musi zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do/z przedszkola, a także wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka;

– każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy oraz na zakończenie poddany zostaje badaniu temperatury ciała;

– do pracy w przedszkolu nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka;

– do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

– dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe;

– do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób trzecich z zewnątrz – każda osoba wchodząca do przedszkola lub wychodząca z przedszkola wypełnia ankietę informacyjną oraz poddana zostaje badaniu temperatury ciała. Ponadto powinna mieć osłonięte usta i nos, posiadać rękawiczki jednorazowe, dezynfekować ręce przed wejściem do przedszkola oraz przed wyjściem z przedszkola;

– przy wejściu do przedszkola, w wyznaczonym miejscu, niedostępnym dla dzieci, umieszcza się środek do dezynfekcji rąk oraz informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do przedszkola;

– przy wejściu głównym umieszcza się informację z numerami telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych;

– w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszcza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk;

– zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet;

– wszyscy pracownicy przedszkola w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos, przyłbicę, fartuch ochronny;

– przedszkole wyposaża pracowników w środki do dezynfekcji pomocy dydaktycznych, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne;

– w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/opiekun prawny może za zgodą dyrektora przedszkola przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Liczba rodziców/opiekunów prawnych dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu będzie ograniczony do niezbędnego minimum, z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m – informuje Magdalena Pańczyk, dyrektor Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach.

Jakie procedury w szkołach podstawowych?

W największej z nich – poddębickiej podstawówce – przewiduje się uruchomienie dwóch wejść do budynku.

– Obiekt będzie zamykany. Na wejściu umieszczone będą pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Znajdować się one będą również przy wejściu na halę sportową oraz stołówkę. Uczniowie mają przebywać w jednej sali, a zmieniać się będą nauczyciele. Sale mają być wietrzone podczas przerw, a korytarze w trakcie lekcji. Po zajęciach wychowania fizycznego odbywać się będzie dezynfekcja pomieszczeń szatni. Ograniczony ma być wstęp osób postronnych do szkoły – wymienia Sebastian Bamberski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.