Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat łęczycki Warto przeczytać Łęczyca

500 tysięcy zł na odwodnienie przy ZSP nr 1 w Łęczycy

Powiat łęczycki otrzymał dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

W ramach otrzymanych środków zostanie wykonane odwodnienie wokół budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy – budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku ZSP Nr 1 oraz budynku stacji kontroli pojazdów wraz z drenażem odwadniającym. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 512.809,66 zł. Powiat łęczycki otrzymał na ten cel 500.000,00 zł z budżetu państwa.

Projekt ma na celu poprawienie infrastruktury szkolnej i warunków edukacyjnych dla uczniów i personelu szkolnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy.

– Złożyliśmy jeszcze jeden wniosek do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego na zadanie pn. „Młodzieżowy sport dla Niepodległej w Powiecie Łęczyckim” – podkreśla Janusz Mielczarek, starosta łęczycki. – Projekt, jeżeli będzie zaakceptowany przez specjalnie powołaną przez Prezesa Rady Ministrów Komisję Konkursową, będzie polegał na realizacji kompleksowej inwestycji, poprawiającej infrastrukturę sportowo – rekreacyjną we wszystkich placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu łęczyckiego.

Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany przez Komisję, to w ramach zgłoszonego projektu będą mogły być zbudowane dwa boiska wielofunkcyjne. Projekt zakłada także budowę tartanowej bieżni dwutorowej i boiska do gry w piłkę plażową oraz instalację urządzeń do ćwiczeń siłowych przy pięciu placówkach oświatowo – wychowawczych powiatu łęczyckiego. Dla jednego ośrodka planowane są specjalistyczne urządzenia typu Street Workout. Poprawa infrastruktury sportowej uatrakcyjniłaby lekcje w-f.

Wszyscy, włącznie z dyrektorami szkół, nauczycielami wychowania fizycznego, uczniami i rodzicami czekamy z uwagą na decyzję komisji powołanej przez Radę Ministrów, przyznającej środki na realizację projektu – informuje starosta Janusz Mielczarek.

Jeżeli projekt zostanie przyjęty do realizacji,  to będzie miał olbrzymi wpływ na poprawienie atrakcyjności powiatowych obiektów oraz wpłynie na sprawność fizyczną uczniów.