HomeAktualności z regionuPowiat zgierskiZagrożony prawie cały powiat zgierski oraz część powiatu łęczyckiego i poddębickiego!

Zagrożony prawie cały powiat zgierski oraz część powiatu łęczyckiego i poddębickiego!

ptasia grypa

Około 23 tys. kaczek zostało wybitych na terenie fermy w Parzęczewie, przy ul. Ozorkowskiej po tym, jak potwierdzono wystąpienie w stadzie wirusa ptasiej grypy H5N1. Wysoce zjadliwa grypa ptaków potwierdzona została w niedzielę przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Ognisko wykryto na fermie drobiu liczącej ok. 23 tysięcy kaczek, które zostały w poniedziałek zutylizowane. Ich właściciel zgłosił służbom weterynaryjnym, że w ciągu doby padło ponad tysiąc ptaków. Badania potwierdziły, że przyczyną jest ptasia grypa. Starosta zgierski Bogdan Jarota zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – celem skoordynowania działań służb i jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w akcji likwidowania ogniska, a wojewoda łódzki dziś wydał rozporządzenie dot. określenia obszaru zapowietrzonego oraz zagrożonego grypą ptaków – HPAI.

Obszar zapowietrzony to przede wszystkim Parzęczew oraz kilkanaście miejscowości pobliskich w gm. Parzęczew, a także Śliwniki w gm. Ozorków. Obszar zagrożony to praktycznie całe terytorium powiatu zgierskiego, a także część powiatu poddębickiego oraz łęczyckiego. Strażacy rozłożyli na fermie maty dezynfekcyjne, a policja założyła stały posterunek w jej miejscu. Teren fermy oznakowano. Specjalistyczna firma zlikwidowała ognisko ptasiej grypy i wywiozła materiał do utylizacji. Obszar został zdezynfekowany.

Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu na terenie gminy Parzęczew o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa do gospodarstwa.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem wojewody łódzkiego:

 1. na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:
 • wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do  rozpoczęcia  nieśności,  jaj  wylęgowych  oraz  konsumpcyjnych  bez  zgody  właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
 1. na obszarze zagrożonym nakazuje się:
 • utrzymywanie drobiu  lub  innych  ptaków  w odosobnieniu,  w kurnikach  lub  innych  zamkniętych  obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych  ptaków,  ich  mięsa,  paszy,  ściółki  lub  nawozów  naturalnych  oraz  innych  przedmiotów  lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • stosowanie środków  bezpieczeństwa  biologicznego  przez  osoby  wchodzące  do  gospodarstwa  lub  z niego
 • wychodzące, w celu  wykluczenia  rozprzestrzeniania  się  wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków  oraz  wyłożenie
 • mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.
 1. na obszarze zagrożonym zakazuje się:
 • wprowadzania i wyprowadzania  z gospodarstwa  gdzie  jest  utrzymywany  drób,  drobiu  lub  innych  ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do  rozpoczęcia  nieśności,  jaj  wylęgowych  oraz  konsumpcyjnych  bez  zgody  właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu.
UDOSTĘPNIJ:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.