HomeAktualnościZagroda Młynarska na sprzedaż! Cena wywoławcza, to 5 milionów zł

Zagroda Młynarska na sprzedaż! Cena wywoławcza, to 5 milionów zł

zagroda młynarska

Burmistrz Miasta Uniejów ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność zabudowanej nieruchomości  położonej w miejscowości Uniejów.

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym 0001 Uniejów, oznaczona jako działka o numerze 2146/44 o pow. 1,6339 ha stanowiąca własność Gminy Uniejów zgodnie z KW SR2L/00028957/0,  Sądu Rejonowego w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach.  Nieruchomość położona jest w miejscowości Uniejów przy ul. abp. Jakuba Świnki.

Nieruchomość zabudowana jest kompleksem muzealno – noclegowym pod nazwą Zagroda Młynarska, w skład której wchodzą: zabytkowy dwór przeniesiony z miejscowości Nagórki pełniący funkcję hotelu, zabytkowa chałupa ze Skotnik, w której działa Karczma, budynek inwentarski z kamienia wapiennego, kopia stodoły z Besiekier, wiatrak koźlak, budynek administracyjno – biurowy. Teren jest ogrodzony, na terenie nieruchomości urządzone są drogi dojazdowe do poszczególnych budynków i ciągi piesze.

Założony został teren zielony z nasadzeniami roślin i krzewów, na którym znajdują się altanki oraz ławki. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i sieć grzewczą c.o., w drodze kanalizacja deszczowa, teren oświetlony. Dojazd jest wyłożony kostką brukową wzdłuż ul. abp. Jakuba Świnki.

Obiekt działa cały rok. Oferuje dania w karczmie, miejsca noclegowe w budynku dworu i w wiatraku. W stodole umieszczona jest wystawa sprzętów i narzędzi rolniczych. Organizowane są w niej także imprezy okolicznościowe. W okolicy obiektu jest duży ruch turystyczny związany z sąsiedztwem basenów termalnych, kompleksem boisk piłkarskich, boiskami do gry w tenisa ziemnego, boiskiem do gry w siatkówkę, zabytkowym XIV-wiecznym zamkiem i zespołem zamkowo – parkowym.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: 1_3.UTS – tereny przeznaczone dla usług związanych z turystyką, sportem i rekreacją oraz usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Nieruchomość znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Uniejów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.000.000,00 zł. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do 5.10.2023 r. wadium w pieniądzu w wysokości: 500.000,00 zł w  BS Malanów o/ Uniejów 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026. Nabywcą nieruchomości zostanie ta osoba, która podczas przetargu zaoferuje najwyższą cenę nabycia. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości zaś dla pozostałych osób niezwłocznie zwrócone.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Uniejowie w dniu  10 października 2023 r.  o godzinie 11.00

Pełna treść ogłoszeń została podana do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Uniejowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie pod adresem www.bip.uniejow.pl, oraz ogłoszenia zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ukazującej się codziennie. Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej można uzyskać w Urzędzie Miasta w Uniejowie, stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalami pokój nr 12 pod nr telefonu 63 288 97 68.

Tylko cud może spra
Czy fontanna zalewa
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.