HomePrzeczytaj teżMa być bezpieczniej! Nowi policjanci zasilą jednostki w Łódzkiem

Ma być bezpieczniej! Nowi policjanci zasilą jednostki w Łódzkiem

nowi policjanci

Uroczysty apel z okazji ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego oraz upamiętnienia 84 rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbył się na placu przed Aleją Dębów Pamięci na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Dla 42 funkcjonariuszy, właśnie teraz zaczyna się niezwykła policyjna misja, podczas której będą chronić porządku prawnego i strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia.

14 marca 2024 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi na zaproszenie insp. Mariusza Krzystyniaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w uroczystym apelu wzięli udział: Wicewojewoda  Łódzki Marek Mazur, Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek, Naczelnik Archiwum IPN Oddziału w Łodzi dr Paweł Perzyna, Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sebastian Kościsty,  Dowódca 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Miazga, Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie płk Grzegorz Tomaszewski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi ppłk Rafał Grzejszczak, Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Hubert Jóźwik z Zastępcą- Jackiem Wójcikiem, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Szmaja, Główny Secjalista ds. Obronności i Ochrony Mienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Gabriel Olejnik,Naczelnik Zarzadu w Łodzi CBŚP podinsp.. Tomasz Chorzewski, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego podinsp. Krzysztof Balcer, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi” Jarosław Olbrychowski, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Łodzi kom. w st. spocz. Zdzisław Pełka Kadra kierownicza łódzkiego garnizonu Policji Naczelnicy, Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji w Łodzi, Dowódcy OPP i SPKP w Łodzi.

Szeregi łódzkiego garnizonu Policji zasiliło 42 funkcjonariuszy, w tym 29 policjantów i 13 policjantek.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji policjantów i pracowników Policji garnizonu łódzkiego w Kaplicy garnizonowej pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

W 84 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, podczas której zginęło ponad 8 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oddano cześć ich pamięci. W Alei Dębów Pamięci Funkcjonariuszy Policji Państwowej znajdującej się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi drzewa zostały posadzone przez żyjących potomków- członków Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna1939r.” w Łodzi. W tym miejscu jest 20 Dębów Pamięci imiennie honorujących wskazanych policjantów II RP zamordowanych w 1940 roku przez NKWD.

Nowi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Mariusz Krzystyniak: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Insp. Krzystyniak zwrócił  się do nowo przyjętych policjantów słowami ,, Witam wszystkich w  szeregach Policji”, na które w imieniu ślubujących funkcjonariuszy  z pododdziału ślubującego odpowiedział  jeden z nich ,,Ku chwale Ojczyzny”.

Następnym elementem ceremonialnej uroczystości były wystąpienia okolicznościowe. Głos zabrał insp. Mariusz Krzystyniak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi. Przywitał nowych funkcjonariuszy w policyjnych szeregach, gratulując wyboru zawodu. Podziękował także rodzinom za wsparcie ślubujących funkcjonariuszy. Komendant wojewódzki podkreślił także jak ważny jest szacunek do historii,  przywołując pamięć Policjantów Policji Państwowej w 84 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Gratulacje nowo przyjętym policjantom złożyli także  Wicewojewoda Łódzki Marek Mazur, Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek. Historię Policjantów Policji Państwowej II RP przybliżył Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski.

Podczas uroczystości wybrzmiał Apel Pamięci a wyjątkowy jej charakter i oprawę ceremonialną podkreśliła salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Podczas apelu delegacje złożyły wieńce przed tablicą upamiętniającą ,,Poległych Policjantów II Rzeczpospolitej Polskiej”, symboliczny znicz zapalili nowo ślubujący funkcjonariusze.

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Chcesz służyć w Policji? Rozpocznij proces rekrutacji i dołącz do nas! Pierwszy raz masz możliwość po ukończeniu kursu podstawowego trafić bezpośrednio do służby kryminalnej. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona.

Terminy przyjęć do służby jeszcze w tym roku to:

24 kwietnia 2024 roku

8 lipca 2024 roku

9 września 2024 roku

30 października 2024 roku

30 grudnia 2024 roku

Dokumenty można złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendach miejskich/powiatowych na terenie Województwa Łódzkiego oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź.

Milionowe dotacje dl
Uniejów na kolejne
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.