Happening w centrum Polski

odblaski piątek

Chcąc uczcić Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy wraz ze Szkołą Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku była współorganizatorem happeningu pod nazwą ,,WIDOCZNI- BEZPIECZNI”. Celem tego wydarzenia było zwrócenie uwagi na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a co za tym idzie ograniczenie liczby wypadków drogowych.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych tego roku będziemy obchodzić 21 listopada. Od wielu lat dzień ten jest dla całej społeczności międzynarodowej wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz ich najbliższych. Jest też okazją do podejmowania wielu przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego 19 listopada 2021 roku w Piątku odbył się happening pod nazwą ,,WIDOCZNI -BEZPIECZNI”. W to wydarzenie włączyli się policjanci z łęczyckiej komendy, Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi oraz przedstawiciele WORD w Skierniewicach. Celem tego przedsięwzięcia było podnoszenie świadomości w zakresie korzystania przez uczestników ruchu drogowego z elementów odblaskowych, co jednocześnie wpisuje się w kampanię „Świeć przykładem” i „Nie zabijaj”. Odbiorcami byli uczniowie i ich rodzice oraz lokalna społeczność. Uroczystość rozpoczęła się marszem milczenia do środka Polski. W trakcie przemarszu młodzież wręczała kierowcom, przechodniom specjalnie przygotowane na ten cel ulotki edukacyjne, zachęcające do korzystania z elementów odblaskowych. Po przemarszu, w centrum geograficznym naszego kraju odbył się happening. W jego trakcie policjanci wraz z przedstawicielami WORD edukowali z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Porady kierowane były nie tylko do niechronionych uczestników ruchu drogowego, ale i kierowców. Mundurowi podkreślali, że nieprzestrzeganie przepisów, jazda z nadmierna prędkością, pod wpływem alkoholu to główne czynniki mające wpływ na liczbę wypadków drogowych oraz ich skutków. Dodatkowo wydarzeniu towarzyszył występy artystyczne dzieci, a po ich zakończeniu wręczono nagrody dla laureatów konkursów związanych z propagowaniem bezpieczeństwa na drodze.

Policjanci dziękują wszystkim uczestnikom za udział w tym wydarzeniu. Serdeczne podziękowania dla dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Piątku za możliwość włączenia się w tak szczytny cel oraz jej zaangażowanie w szerzenie bezpieczeństwa wśród uczniów i lokalnych mieszkańców.

UDOSTĘPNIJ:
BRAK KOMENTARZY

Przepraszamy, formularz komentarzy jest obecnie zamknięty.