Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Ozorków Powiat zgierski Warto przeczytać

Zdeklasował swoich oponentów

socha1Jacek Socha z ogromną przewagą nad rywalami wygrał batalię o fotel burmistrza.
Jak rozłożyły się głosy? Nowy „stary” burmistrz uzyskał 4390 głosów. Na drugim miejscu uplasował się Jan Kromkowski (977 głosy), następnie – Bogdan Osiński (600 głosów), Wiesław Stankowski (471), Aleksander Siwek (285), Andrzej Sokołowski (264).

Czy spodziewał się Pan, że zostanie Pan wybrany na burmistrza już w I turze?
– Takie rozstrzygnięcie świadczy o tym, że większość wyborców dostrzegła pozytywne zmiany, jakie zaszły w naszym mieście w minionej kadencji i dała mi możliwość kontynuowania rozpoczętych w ostatnich latach przedsięwzięć. W kampanię włożyłem wiele zaangażowania, najważniejsze dla mnie były bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, rozmowy z nimi, wsłuchiwanie się w ich postulaty i oczekiwania. Obserwowałem także, jak przebiega kampania wyborcza innych kandydatów i czekałem na wynik. Dziękuje wszystkim tym, którzy mi w tych wyborach zaufali i oddali na mnie swój głos i zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej pracować dla dobra i dalszego rozwoju naszego miasta.

Największe wyzwanie rozpoczynającej się właśnie kadencji?
– Bardzo zależy mi na pozyskaniu poważnego inwestora, który stworzyłby w Ozorkowie nowe miejsca pracy i pozwolił na zmniejszenie 14-procentowego bezrobocia. W poprzedniej kadencji podjąłem działania w tym kierunku, to znaczy rozpocząłem prace nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjno-usługową. Mamy ok. 70 hektarowy teren w Ozorkowie pod taką działalność, jednak by móc go wykorzystać pod inwestycje niezbędny jest plan zagospodarowania.  Mam nadzieję, że na początku tej kadencji uda się plan ten uchwalić.

Jakie jeszcze zamierzenia?
Na pewno będę kontynuować to, co rozpocząłem w mijającej kadencji, czyli modernizację infrastruktury drogowej; będziemy dalej remontować drogi gruntowe, budować chodniki w kolejnych punktach miasta, planuję remont pozostałych ulic „owocowych” i wspólnie z powiatem ulic: Konstytucji 3 Maja, Armii Krajowej, Średniej i Listopadowej. Miasto będzie inwestować w remonty budynków komunalnych. Otrzymamy w najbliższych latach 13 mln zł dofinansowania z UE na m.in. rewitalizację kompleksu pałacowo-parkowego Schlosserów i termomodernizację przedszkoli. Powstaną kolejne place zabaw i boiska przyszkolne. Oczywiście priorytetem nadal będzie sukcesywne zmniejszanie zadłużenia miasta 4 lata temu zadłużenie to wynosiło 17 mln zł, obecnie zmniejszyło się do 9 mln i będziemy pracować nad dalszym jego obniżeniem.

A co z tramwajem 46?
– Jest szansa na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji tej linii. Dzięki udziałowi Ozorkowa i innych samorządów w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym mamy realną możliwość pozyskania środków unijnych i wybudowania nowoczesnego tramwaju przed 2020 rokiem.
Dziękuję za rozmowę