Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Powiat zgierski Temat główny Warto przeczytać

Zamykają się na petentów!

W związku z nadal rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, władze powiatu zgierskiego podjęły decyzję o zamknięciu starostwa dla interesantów z dniem 19 października 2020 r. do odwołania, w obydwu lokalizacjach (ul. Sadowa 6a i ul. Długa 49 w Zgierzu), w tym kasy przy ul. Sadowej 6a.

Starostwo informuje, że w sytuacjach wyjątkowych, wymagających osobistego złożenia dokumentów do urzędu, istnieje możliwość przedłożenia ich w okienkach podawczych, zlokalizowanych bezpośrednio przy wejściach do budynków lub pozostawienia w skrzynkach na korespondencję (bez pokwitowania złożenia).

👉 Klienci w okienkach podawczych nie uzyskają żadnej konsultacji urzędniczej. 👉 Rekomendowane jest przesyłanie pism:

drogą elektroniczną na adresy: kancelaria_podawcza@powiat.zgierz.pl,kancelaria_dluga@powiat.zgierz.pl,starostwo@powiat.zgierz.pl,✅ za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP(adres: /SPZ/SkrytkaESP),✅ pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a, a w przypadku korespondencji do Wydziałów: Komunikacji; Geodezji, Kartografii i Katastru; Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów – na adres: 95-100 Zgierz, ul. Długa 49.

Wpłat można dokonywać na rachunki bankowe wskazane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Możliwy kontakt telefoniczny z pracownikami starostwa.

Numery telefonów kontaktowych:ul. Sadowa 6a:✅ Sekretariat Starosty Zgierskiego tel. (42) 288 81 00✅ Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich tel. (42) 288 81 30✅ Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. (42) 288 82 32✅ Wydział Drogownictwa tel. (42) 288 82 20✅ Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki tel. (42) 288 82 80✅ Wydział Finansowy tel. (42) 288 81 80✅ Wydział Architektury i Budownictwa tel. (42) 288 82 00/01✅ Wydział Rozwoju tel. (42) 288 81 70✅ Biuro Zamówień Publicznych tel. (42) 288 81 53✅ Biuro Promocji i Redakcja Gazety Powiatowej tel. (42) 288 81 60✅ Biuro Rady tel. (42) 288 82 40✅ Biuro Inwestycji tel. (42) 288 81 57✅Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego tel./fax (42) 719 08 43ul. Długa 49:✅ Biuro Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów tel. (42) 288 83 10✅ Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel. (42) 288 83 60✅ Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. (42) 288 83 63✅ Wydział Komunikacji tel. (42) 288 83 20✅ Oddziały Zamiejscowe Wydziału Komunikacji: Ozorków, ul. Kościelna 1a tel. (42) 718 92 92 Głowno, ul. Norblina 1 tel. (42) 715 06 99

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.