Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

fotoreportaż Powiat łęczycki

Zamkowe wakacje

Zajęcia zorganizowane w ramach „Wakacji na zamku z historią w tle” przeniosły uczestników w daleką przeszłość. Tym razem mali łęczycanie zgłębiali wiedzę na temat początków sztuki garncarskiej, zdobyli też umiejętności lepienia z gliny. Ta skomplikowana nieco czynność, wymagająca cierpliwości i zręcznych palców nie sprawiła uczestnikom wakacyjnych zajęć w murach zamku zbytnich kłopotów. Każdy z nich zabrał więc do domu materialny dowód swojej wyobraźni, talentu i zdolności manualnych.

Jak w każdych wakacyjnych zajęciach na zamku, tak i w tych pojawiły się akcenty nawiązujące do tradycji, rycerskich zwyczajów i zabaw plebejskich.