Reporter

reporter-ntr.pl

termy uniejów
Ozorków Powiat zgierski Warto przeczytać

Za ponad 600 tysięcy zł zrobią Suchą w Ozorkowie

W tym roku planowana jest budowa ul. Suchej (podbudowa i asfaltowa nawierzchnia oraz krawężniki) o dł. 0,532 km na odcinku od ul. Kolejowej do terenu PKP.

W czerwcu 2021 r. zarząd województwa łódzkiego przyznał miastu Ozorków dofinansowanie w wysokości 315 800 zł ze środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Przebudowa drogi dojazdowej – ul. Suchej w Ozorkowie”.

Zadanie zostanie zrealizowane do 31 października 2021 r. Szacowana całkowita wartość inwestycji – 660 555,08 zł, w tym dofinansowanie 315 800 zł, wkład własny Ozorkowa– 344 755,08 zł.