Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Daszyna Powiat łęczycki

Wywiad z wójtem gm. Daszyna

wojtera2W minionych wyborach samorządowych mieszkańcy gminy po raz kolejny obdarzyli zaufaniem jedynego kandydata na stanowisko wójta, Zbigniewa Wojterę. Brak konkurentów i duże poparcie lokalnej społeczności świadczą o akceptacji polityki rozwoju realizowanej przez gminę. Wójt gminy Daszyna, po kilkunastomiesięcznej przerwie, wrócił na stanowisko i zamierza aktywnie działać na rzecz poprawy życia mieszkańców.

Panie Wójcie, jak ocenia Pan pracę Pawła Jóźwiaka, który do tej pory zastępował Pana na stanowisku? Czy kontynuował rozpoczęte przez Pana przedsięwzięcia?
Pan Paweł Jóźwiak zrobił to, co powinien. Dbał o finanse naszej gminy, ale nie zapomniał o rozwoju i kontynuowaniu zadań, które zostały rozpoczęte wcześniej. Dzięki jego gospodarskiemu oku wiele inwestycji udało się doprowadzić do zakończenia. Powiem krótko – gmina została powierzona osobie o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach. Korzystając z okazji chciałbym panu Jóźwiakowi podziękować za pracę na rzecz naszej gminy.

Jakie ma Pan plany na zarządzanie gminą? Czy planuje Pan wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu urzędu?
Nie wiem jakie zmiany ma pani na myśli, ale nie planuję żadnych zwolnień pracowników, bo nie ma takiej potrzeby. Plany zarządzania gminą zawsze były takie same i w dalszym ciągu pozostają niezmienne. A konkretnie – zarządzanie musi opierać się na zdrowych zasadach ekonomicznych. Efekty takiego zarządzania powinni odczuć mieszkańcy gminy Daszyna. Dlatego zarządzanie to nic innego jak tylko rozważne i mądre decyzje z pozytywnym efektem końcowym.

Czy gmina Daszyna jest, Pana zdaniem, gminą szybko rozwijającą się?
O taką ocenę trzeba zapytać innych, tych którzy obserwują nasze działania. Moja ocena może być subiektywna, dlatego dla mnie cenniejsze są opinie ludzi z zewnątrz. Z moich informacji wynika, że ta ocena jest bardzo pozytywna, a szczególnie wysoko oceniane są nasze działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Większość naszych działań ma służyć ekologii i co za tym idzie ma służyć mieszkańcom.

Proszę powiedzieć o najważniejszych zadaniach gminy do wykonania w najbliższym czasie.
Po pierwsze, rozbudowa sieci gazociągowej. Po drugie, dalsze inwestycje w odnawialne źródła energii. Będziemy zdecydowanie wspierać inwestycje, które dadzą dodatkowe miejsca pracy. Mam tu na myśli budowę chłodni. Oczywiście wszystkie zadania będziemy realizować w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej.

Jaki jest Pana największy cel do zrealizowania w obecnej kadencji?
Trudno tak jednoznacznie określić cele, bo jest ich bardzo dużo, ale jedno jest pewne – wszystkie cele sprowadzają się do jednego, do systematycznego poprawiania jakości życia mieszkańców gminy. A  więc inwestycje ekologiczne, ale również budowa dróg, chodników, itd. Coraz większą troską trzeba otaczać najmłodsze pokolenie. Dlatego konieczne będą inwestycje, których celem będzie rozwój gminnej oświaty. Wiem, że to tylko plany, ale bez planów i bez wizji nic nie można zrobić.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała: Małgorzata Robaszkiewicz