Reporter

Nowy Tygodnik Regionalny

Gm. Łęczyca Powiat łęczycki

Wójt kupuje sobie wyborców? – ostra sesja gminna

wdowiak2Podczas wtorkowej nadzwyczajnej sesji rady gminy poruszono – jak się okazało – niezwykle emocjonującą kwestię. Ze sporym niezadowoleniem jednego z radnych gminy spotkała się decyzja Andrzeja Wdowiaka, wójta gminy Łęczyca, o przyznaniu 25 tys. zł na remont strażnicy OSP Błonie.
Pieniędzmi z rezerwy ogólnej budżetu gminy dysponuje tylko wójt i to on podejmuje decyzje o ich wykorzystaniu. Podczas ostatniej sesji radni zostali poinformowani, że OSP Błonie otrzyma od gminy 13 tys. zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł na remont  posadzki. Pomysł ten nie spodobał się radnemu gminy, Andrzejowi Krzyżaniakowi, który w ostrych słowach wyraził swoje zdanie. – To są jakieś żarty. Idą na to moje pieniądze z podatków. Takie działania zniechęcają druhów z OSP do jakiejkolwiek pracy społecznej. OSP Janków robiło wszelkie prace remontowe we własnym zakresie. Z jakiej racji OSP Błonie dostaje taki prezent? To działanie przedwyborcze? W taki sposób wójt kupuje sobie wyborców? – wypowiadał się Andrzej Krzyżaniak, radny gminy i prezes OSP w Jankowie.
Decyzja wójta wzbudziła także wątpliwość innego radnego.
– Dlaczego OSP w Topoli Królewskiej dostało tylko 2500 zł na modernizację strażnicy, a Błonie aż 25 000 zł. Skoro nie ma pieniędzy, to dlaczego wójt przeznaczył 10 tys. zł na otwarcie boiska w Leźnicy Małej? To strażnice OSP powinny być wizytówką gminy – skomentował radny Grzegorz Góra.
Odpowiedź Andrzeja Wdowiaka, wójta gminy Łęczyca, była konkretna.
– OSP Błonie nigdy nie dostało pieniędzy. Uważam, że należy pomóc druhom, którzy wykazują tak duże zaangażowanie. Poza tym mówimy o wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawie zapadającej się podłogi, a to potrzebny remont – argumentował wójt, który poinformował też, że 9 jednostek straży pożarnej w gminie korzysta ze środków unijnych. Każda jednostka w gminie Łęczyca ma bowiem takie samo prawo do ubiegania się o pieniądze z funduszu.
Podczas sesji radni przyjęli zmiany w budżecie gminy na 2014 rok większością głosów, zmiany w wieloletniej uchwale budżetowej oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzinowy dla nauczycieli wspomagających.
Ważny był także postulat jednego z radnych przedstawiony na początku spotkania. Dotyczył przyszłości rolników gminy Łęczyca.
– W obliczu zaistniałych okoliczności, czyli wprowadzenia embarga przez Rosję na polskie warzywa i owoce musimy jako radni gminy przygotować się, by przetrwać to, co najgorsze, bo ceny diametralnie spadają. Obecnie kwintal żyta to około 43 zł z vat. Konieczna będzie uchwała o nowelizacji budżetu gminy na 2014 rok. Rolnikom trzeba będzie pomóc, więc proszę zająć się tym tematem – wnioskował G. Góra. Radny mówił o umorzeniu podatku gruntowego od 30 do 60 % za trzeci kwartał roku. W odpowiedzi, pani skarbnik poinformowała, że takie rozwiązanie nie będzie możliwe.
tekst i fot. (MR)